DENİZCİLİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Yedeğe Almak

Bir geminin bir başka gemiyi bağlayıp çekmesi (yedekleme).

Yedeğe Girmek

Bir geminin başka bir gemi tarafından çekilmesi (yedeklenmek).

Yedek Bitası

Yedekleme halatını volta etmede kullanılan baba.

Yedek Boyu

Yedek çeken geminin kıçı ile yedeklenen geminin başı arasında kalan yatay mesafe.

Yedek Halatı

Yedekleme işleminde kullanılan halat.

Yedirmek

Maruz kalınan bir şiddetin etkisini ağır ağır azaltmak maksadıyla karşı konulan eylem; Denizli havalarda dönüşlerin birden yapılmaması küçük küçük dümen açısıyla dönülmesi.

Yeke

Dümen başına takılıp dümenin istenilen tarafa basılması için kullanılan demir veya ağaçtan yapılmış kol.

Yelken

Rüzgar kuvvetiyle hareket eden gemilerde rüzgarı toplamak için yan yana dikilmiş bezlerden meydana getirilmiş ve kullanıldığı yerlere göre değişik biçimlerde olan yüzeyler. Yelkenler direklere, çubuklara, serenlere, istiralyalara açılırlar ve üzerine açıldıkları yerlerin isimleri ile söylenirler. Yelkenler kare, dört köşe ve üç köşeli olmak üzere yapılır.

Yelken Açmak/Basmak

Yelkenleri açıp hareket etmek.

Yelken Boşaltmak

Orsa alabanda tramola ederken yelkendeki rüzgarı çıkarmak.

Yelken Doldurmak

Yelkenleri rüzgarla şişecek biçimde dümen kullanmak.

Yelken Körletmek

Yelkenleri uçurmamak için fırtına öncesinde yelkenleri tamamen sarmak veya camadana vurmak.

Yelken Söndürme

Rüzgarların fazla artması durumunda yelkenlerin azaltılması.

Yelken Uçurmak

Rüzgar şiddetinden ötürü yelkenin parçalanması.

Yelken Üzerinde

Yelkenle seyir durumu.ajansweb logo Ajansweb İnternet Hizmetleri projesidir © 2024