DENİZCİLİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Irgat Palamar Babası

Sahile verilmiş halatların boşunu alarak halatı germek için halatın gemide kalan kısmının sarıldığı ırgat üzerindeki yanları çıkıntılı yatay veya dikey vaziyetteki silindir.

Irgata Almak

Güverte üzerine volta edilmiş halatı babadan fora ederek ırgat fenerine vurmak.

Irmık Halatı

Rüzgar kaldığı zamanlarda yelken gemilerinin kendilerini çektirmek için çekici filikaya verdikleri halat.

Iskalarya

Yelkenli gemilerde direklere çıkmak için çarmıkların aralarına yatay olarak bağlanmış ince halat veya demir çubuklar.

Iskalarya Bağı

Iskalaryaları çarmıklara bağlamak için yapılan bağ. Kazıkbağı.

Iskanca

Nöbet, vardiya veya küreği değiştirmek.

Iskarça

Bir liman veya koy içindeki kalabalık tekne gurubu, karışık olarak demirlemiş olan tekneler topluluğu veya liman içi derinliğinin taditlemesi nedeniyle manevra sahasının çok dar olduğu durum.

Iskarmoz

Kürekli teknelerde küreğin bağlanması veya oturması için ay veya çubuk şeklindeki metal veya ahşap malzeme.

Iskarmoz Boğazı

Yarımay ıskarmozlarda, küreğin kayıp çıkmaması için yarımayın daralan üst kısmı.

Iskopomar Mataforası

Iskopomar yelkeninin altabaşo yakasını geren bumba.

Iskota

Yelkenleri rüzgar ile doldurmak ve/veya yön değiştirmek açı vermek için kullanılan halat palanga donanımı.

Iskota Yakası (Köşesi)

Kabasorta yelkenlerde altyakalar; randa, pik veya floklarda alt geri köşe.

Istralya

Direk ve çubukların cundalarında baş ve kıça doğru inen sabit arma, veya teknelerin postalarını baştan kıça kadar birbirlerine bağlayan kuşak.

Işıldak

Görünür muhaberede kullanılan projektör.

İç Büyük Flok

İç büyük flok larmosu üzerine açılan üç köşe yelken.ajansweb logo Ajansweb İnternet Hizmetleri projesidir © 2024