DENİZCİLİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Liman Cüzdanı

Denizde çalışmak isteyenlere, liman başkanlıklarınca belli koşulların gerçekleşmesiyle verilen belge.

Liman Fenerleri

Demirli veya aborda olmuş gemilerin limanda çektikleri fenerler.

Limanlık

Denizin çalkantısız ve sükunet halinde olduğunu belirten terim.

Limbo

Gemi yükünün gemiden sahile, bir gemiden diğer bir gemiye veya bordasında bulunan bir deniz aracına kendi imkanları ile aktarılması.

Livar

Tutulan balıkların salınmak veya alıkonulmak üzere canlı olarak bekletildiği file, saz, kafes, tekne bölgesi vb. gibi balığın yaşam ortamı ile su alışverişini doğrudan sağlayan bölme.

Loça

Demir zincirinin akması ve demir bedeninin yerleşmesi için baş tarafta açılmış madeni oluk.

Loça Kovanı

Loçanın iç tarafına geçirilmiş dökme demirden yapılmış silindir şeklindeki kovan.

Lodos

Güney-batı dan esen rüzgar.

Lokmalı Bakla

Zincir baklalarının ortaları damaklı olanlarıdır.

Longoz

Deniz dibindeki kuyular.

Lostra Etmek

Boyası bozulmuş veya sıyrılmış yerleri hafifçe boyayıp kapamaya veya gemilerin bordaları ile su kesimlerini silip fırçalama işlemi.

Lostromo

Ticaret gemilerinde baş tayfa.

Lumbar

Yelken gemilerinde top namlularının bordadan dışarıya çıkmaları için açılmış olan kare şeklindeki kısım.

Lumbar Ağzı

Gemilerin sancak ve iskele taraflarında bulunan borda iskelelerinin üst tavalarının bulunduğu yer hizasındaki güverte kısmı. Gemilere giriş ve çıkış yerini belirten lumbar ağzı terimi kara birliklerince de benimsenmiş ve birlik ve kurumların giriş ve çıkış kapılarına da lumbar ağzı denilmiştir.

Lumbar Kapağı

Lumbarları kapayan kapak. Top lumbarları güverteye paralel güverte lumbarları ise güverteye dik olarak açılıp kapanırlar. Güverte lumbar kapaklarının üzerlerinde güverte altına ışık girmesi için camlı sabit lumbuz bulunur.ajansweb logo Ajansweb İnternet Hizmetleri projesidir © 2024