DENİZCİLİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Zabit

Ticaret gemilerinde emir ve komuta yetkisine sahip gemi adamı. Silahlı Kuvvetlerde subay.

Zahiri Rüzgar

Hakiki rüzgarın sıfır olduğu bir ortamda hareketin aksine bir rüzgar oluşur. Seyir halindeki bir geminin hareketi ile oluşan böyle rüzgara geminin rüzgarı denir. Geminin rüzgarı ile hakiki rüzgarın birleşimi ile oluşan ve gemide hissedilen rüzgara da (ZAHİRİ RÜZGAR) denir.

Zehirli Boya

Deniz yaratıklarının gemi karinasına tutunmalarını, üremelerini önlemek için kullanılan boya

Zeval

Öğle zamanı.

Zımba Varakolası

Zımbaları çakmakta kullanılan büyük çekiç

Zıpkın

Eskiden büyük balıkları avlamada, günümüzde ise dalarak avlanmada kullanılan bir ucu damaklı diğer ucu savlo ile tüfeğe bağlı kargı.

Zıpkıncı

Büyük balık avlamada zıpkın atanlar.

Zırh Güverte

Eski zırhlı harp gemilerinde mermilerin delip geçmemesi için konan çelik güverte

Zıvana

Dik olarak durması gereken direk veya dikmelerin topuk kısımlarının kare veya yuvarlak şekilde yontulması ile meydana gelen kısım. Zıvanalar ıskaçalara geçirilmek suretiyle oturtulurlar.

Zifos

Direk şapkası ile kontra babafingo çubuğu arasındaki genellikle beyaza boyanan kısım.

Zincir

Baklaların birbirine eklenmesiyle suretiyle meydana gelen ve çeşitli maksatlar için kullanılan çekme gücü kuvvetli madeni halkalar dizisi.

Zincir Bosa

Demirledikten sonra zincir ağırlığının ırgata binmemesi için bir çıması güvertedeki bir mapaya sağlamca kilitlenmiş üzerinde liftin uskuru ve bosa kilidi bulunan kısa zincir.

Zincir Boya İşaretleri

Her kilit zincirin sonunda bulunan açılır baklaların her iki tarafındaki baklalara vurulan boya.

Zincir Güverte Loçası

Demir zincirinin, zincirliğe ırgattan aşağıya inerken içinden geçtiği sağlam yapılı boru.

Zincir Kaloması

Demir üzerinde bulunan gemilerin denizde bulunan zincir miktarına denir. Kaloma, demir mevkiine göre verilir. Bu da genel olarak çok derin olan yerlerde derinliğin 5 misli, çok derin olmayan yerlerde derinliğin 3 misli olarak kabul edilir.ajansweb logo Ajansweb İnternet Hizmetleri projesidir © 2024