DENİZCİLİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Gerdel

Gemi ve teknelerde kullanılan tahta kova

Gerdel Cevizi

Gerdel sapanlarının geçirildikleri deliklerden sıyrılıp çıkmamaları maksadıyla başlarına ve bazı yerlerde kullanılan halat çımalarına yapılan piyanların sıyrılmaması için piyan üstlerine yapılan ceviz

Gezdirmek

Bir geminin istenilen rota üzerinde gitmeyerek rotadan devamlı olarak sancak veya iskelesine çıkmasıdır. Böyle hallerde vardiya subayı serdümeni ikaz için ?Gezdirme gemiyi? diye ikaz eder.

Gındazo

Gabya ve babafingo çubuklarını yerlerine sürmek veya bunları aşağıya indirmek için donatılan selviçeler.

Gındazo Bastikası

Çubukların topuk tarafında, biri kaşkaval deliği üzerinde diğeri altında bulunan ve gındazolarla donatılan iki bastikadır. Bunlardan üsttekine gındazo dili, alttakine patakülye dili denir.

Gırandi

Gemilerin baştan ikinci direği

Gırcala

İki veya dört kollu olarak iyi cins katranla kendirden bükülmüş sicim

Gırgır

Açık denizde iki tekneden çevirme suretiyle atılıp çekilen büyük balık ağı.

Gidon

Uçkurluk kenarının karşısına gelen kenarı üçgen şeklinde oyulmuş küçük sancak.

Girdap

Ters iki akıntının çarpışması sonucunda oluşan su kütlesi

Giz

Kıç direkteki kısa seren. Harp gemilerinde seyirde sancakların kıç direklerine basıldıkları yarım serenler

Gomina

Mil uzunluğunun 1/10 = 185 metre.200 yarda. Demir yerine inişte kullanılır.

Gondol

İtalya?da kullanılan bir çeşit gezi kayığı.

Gönder

Güverteye dik olarak tespit edilen ve şapkasına milli sancak çekilen yuvarlak çubuk. Baş tarafta bulunan göndere cıvadra gönderi denilir ve üzerine demir sancağı çekilir. Kıç tarafta olanına kıç gönder denir ve üzerine büyük milli sancak çekilir.Genellikle ufak deniz araçlarında ve gemiden suya düşen cisimleri tutmakta kullanılan ağaç çubuk.

Görüş

Ufkun, aydınlık ve görülebilir nitelikte olmasıajansweb logo Ajansweb İnternet Hizmetleri projesidir © 2024