DENİZCİLİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

El Fleyşını

Elde taşınabilen ve elektrikle çalışan ufak işaret feneri.

El İncesi

Halat serisinin en ince olanı. Gemilerin aborda olmaları esnasında halatları sahile verebilmek için önce el incesi atılır.

El İskandili

Elektrikli iskandil olmayan teknelerde, derinlik ölçmek için çımasına 5 kg.lık bir kurşun asılmış ve üzerine kulaç taksimatı yapılmış olan savlodan oluşan iskandil

El Palangası

Gemiciliğin gerektirdiği birçok yerde kullanılan bir makara ve bir tornodan ibaret basit palanga.

Ellemek

Halat bedenini bir elden diğer ele geçirmek suretiyle halatı çekmek.

En

Gemilerin en geniş yeri.

Enkaz

Kazaya uğramış ve kullanılamayacak durumda olan tekne. Su yüzeyinden aşağıda ve dipte bulunanlara leş denir.

Enlem Farkı

Birbirinden farklı durumda bulunan iki noktadan geçen enlemler arasındaki meridyen yayının açısal uzunluğu.

Enlem Kemere

Gemi postalarını birbirine bağlayan ve üzerine güverte sac veya tahtaları döşenen demir porteller.

Esnemek

Kuvvetli rüzgar sebebiyle yelkenlerin dolması ve direklerin hafifçe bel vermesi.

Eş Gemi

Nitelik ve ölçüleri birbirinin aynı olan gemiler

Etli Zincir

Baklasının boyuna göre kalınlığı fazla olan zincir.

Faça

Bir geminin yüklü veya boş olduğu durumlarda borda hattı ile su hattı arasında kalan bölüm

Faça Boyası

Teknenin saçlarını paslanmaktan koruyan özel boya

Faça Çekmek

Boyama sırasında façanın üst sınırlarını düzgün bir biçimde çizmekajansweb logo Ajansweb İnternet Hizmetleri projesidir © 2024