DENİZCİLİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Gemi İzin Kağıdı

Geminin sefere çıkabilmesi için liman başkanlığı tarafından verilen belge.

Gemi Jurnali

Her gemide bulunması gereken ve kaptanın/komutanın denetimi altında görev verilecek personel tarafından hava durumu, rota, geminin uğrayacağı kazalar gibi gemi içinde yaşanan her türlü olayı ve gemi mevkilerinin saati saatine ve günü gününe yazıldığı defter.

Gemi Kütüğü

Gemi Sicili

Gemi Leşi

Enkaz halinde olan ve tamir kabul etmez durumda bulunan gemi kalıntısı.

Gemi Sağlık Cüzdanı

Türk limanları arasında çalışan ve kabotaj hakkına sahip 250 tona kadar olan gemilere, o gemiye indirimsiz sağlık resmi tutarı karşılığında verilen yıllık sağlık cüzdanı.

Gemi Sağlık Resmi

Türk limanları arasında seyreden, yabancı ülke limanlarından Türk limanlarına gelen,Türk limanlarından yabancı ülke limanlarına giden veya boğazlardan transit geçen gemilerden alınan resmi.

Gemi Sicili

Gemi tasdiknamesi

Gemi Tasdiknamesi

Bir geminin adı, bağlama limanı, ölçme belgesinde yazılı bilgileri, menşe ayrıntılarını, sahip veya sahiplerinin ad ve sanları ile pay miktarlarını ve bayrak çekme hakkını belirten belge.

Gemi Tonajı

Tonilato; bir geminin hacmini ve taşıma gücünü gösteren ve teknik ölçme yöntemlerine göre bulunan rakam; Gayri safi tonaj: geminin brüt olarak tüm hacmi ( buna geminin gros tonajı da denir); safi(net) tonaj: geminin yük ve yolcu alacak kapalı yerlerinin hacmi( buna geminin rüsum tonilatosu da denir); hamule tonajı: geminin yük, yakıt, komanya ve safra olarak taşıyabileceği yükün ağırlığı: taşırma(deplesman) tonajı: geminin ve içindeki herşeyin toplam ağırlığı

Gemi Vasatı

Gemi ve deniz araçlarında en geniş kemerinin bulunduğu orta kısımlar ve civarı.

Gemi Zabitleri

Gemide, kaptandan başka ve onun denetim ve gözetimi altında çeşitli işlere kumanda eden kimseler.

Gemici

Gemi işleten veya gemilerde çalışan kimse

Gemicilik

Gemi kullanma veya gemi işletme işi

Geminin Rotasını Kesmek

Başka bir geminin pruvasından geçen rotada seyir etmek

Genova

İstralyaya çekilen, istralya cundasına kadar çıkan, güverte üstünde çarmıklara kadar uzanan flok.ajansweb logo Ajansweb İnternet Hizmetleri projesidir © 2024