DENİZCİLİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Silongo

Cunda yelkenlerinin serenini, cundalarından kaldıran kandilisa.

Silyon Feneri

Gece ve karanlıkta, gemilerin seyir halindeyken pruva ve grandi direkleri cundalarında yaktıkları ufkun 20 kertelik bir sahasından berrak havada en az 5 milden görülebilen ve pruvadaki grandiye nazaran daha aşağıda olan beyaz renkli fenerlerdir.

Simofor

İki gemi veya sahil istasyonu arasında kısa gönderli dört köşe sancaklarla yapılan görünür muhabere usulü.

Sinar

Kalafatçıların armuzlara üstübü sıkıştırmakta kullandıkları bir çeşit demir siğil.

Sintine

Gemi makine ve kazanlarının bulunduğu kısmın zeminin altında, genellikle ambar güvertesinin altında kalan ve gemi içinden sızan sularla makine ve kazan dairelerinden akan yağ yakıtların toplandığı en alt kısım.

Sintine Tulumbası/Pompası

Sintinede biriken sıvıların boşaltılması için kullanılan tulumba/pompa

Sis İşareti

Siste seyir halindeki gemilerin birbirlerine durumlarını belirtmek üzere düdükle verdikleri işaret.

Sis Kampanası

Demirde veya şamandırada yatan gemilerin siste mevkilerini belirtmek için çaldıkları kampana.

Sisal Halat

Manila halattan çekme gücü daha zayıf olan bitkisel halat.

Siya

Filikalarda kürekleri baştan kıça doğru hareket ettirmek

Siya Etmek/Siya Kürek

İleri yolla giden bir filikanın durdurulması maksadıyla küreklerin ters tarafa doğru çekilmesi

Soğra [Sokra]

Armuz kaplamada, kısa gelen kaplama tahtalarının uçlarının birleştiği yerdeki çizgi.

Soluğan

Uzun mesafelerden gelen fırtına sonrası ilerleyen dalgalar

Su Çekimi

Geminin su kesimi ile omurgası arasındaki dikey mesafe. Su çekimi miktarını göstermek üzere baş ve kıç bodoslamanın her iki tarafına rakamlar konulur, bu rakamlara kana rakamları denir.

Su Ürünleri

Denizler, iç sular ve suni olarak yapılmış havuz, baraj, gölet, dalyan ve çiftlik gibi tesislerde tabii ve suni olarak istihsal edilen, yetiştirilen su bitkileri, balıklar, süngerler, yumuşakçalar,memeliler, sürüngenler, kabuklular gibi canlılarla bunlardan imal edilen ürünler.ajansweb logo Ajansweb İnternet Hizmetleri projesidir © 2024