DENİZCİLİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Alma Kürek (Alma)

Hep birlikte kürek çekerken çekmeyi durdurmak için verilen komut

Almanak

Güneşin, ayın ve gezegenlerin doğuş ve batış zamanları ile seyir branşını ilgilendiren diğer astronomik bilgileri kapsayan ve her yıl yayınlanan kitap.

Altabaşo

Bir yelkenin alt yakası, alt ve aşağı anlamında da kullanılır.

Amatör Balıkçı Teknesi

Tam boyları 8 metreden az ve motor gücüyle yürütülen amatör balıkçılık yapmak amacıyla kullanılan deniz aracı.

Amatör Balıkçılık

Sadece spor ve dinlence amacıyla yapılan, maddi ve ticari kazanç gayesi gütmeyen balıkçılık etkinliği.

Ambar

Gemilerdeki eşyaların, yüklerin muhafaza edildikleri gemi dahilindeki bölmelerdir. Kullanıldıkları maksatlara göre isim alırlar. Ticaret gemilerinde ambarlar su geçirmez bölmelerle ayrılmıştır.

Ambar Ağzı

Yük konması veya çıkarılması için güvertelerin ambar hizalarına gelen kısımları

Ambar Kapağı

Ambarların kullanılmadığı zamanlarda kapatılması için kullanılan kalın tahta kalaslar veya kalın saçtan yapılmış kapaklar.

Ambar Payı

Gemilerdeki ana direklerin ana güverteden ıskaçaya kadar olan kısmı.

Ambargo

Bir devletin, bazı durumlarda diğer devlet gemilerine el koyması veya kendi karasuları içerisindeki gemilerin bu suları terk etmesini istemesi veya bunların belli malları taşımasını yasaklaması.

Amora

Trinket ve mayıstra yelkenlerinin açılmaları için verilen komut

Amora Yakası

Dört köşe bir yelkenin alt ve ön tarafındaki yaka [Karula yakası]

Ana Çarmık

Ana direkleri yanlarından tutan sabit armalar

Ana Güverte

Geminin veya teknenin üzerinde yürünen en üstteki güvertesi

Ana İstiralya

Ana direklerin kapelelerinden pruva yönüne doğru uzatılan tel veya lif halatlardan yapılmış sabit armalarajansweb logo Ajansweb İnternet Hizmetleri projesidir © 2024