DENİZCİLİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Foroz

Ağın bir tek atılışı ile tutulan balık miktarı

Foroz Kayığı

Dalyanlarda balık çıkarmakta kullanılan küçük kayık

Fors

Gemide fors sahibi bir makamın bulunduğunu belirten üzerinde yıldız veya şekillerin bulunduğu bayrak şeklindeki alamet. Forslar gemilerde, tek direkli ise pruva, çift direkli ise grandi direğinin şapkasına toka edilir.

Forsa

Eskiden harp gemilerinde bir ayaklarından güverteye bağlı kürek çektirilen harp esirleri

Forsalamak

Düşmana ait bir deniz geçidini zor kullanarak geçmek.

Fribord

Bir ticaret gemisinin su hattı üstünde kalan bölümü

Frişka

Bütün yelkenleri camadana vurmaksızın kullanılabilecek hızı saniyede 5-12 m olan hafif rüzgar .

Fundalık

Derin bir yere demirleneceği zaman fundo edilen demirin birdenbire zincir üzerine binerek zinciri kesmemesi için zincirlikten güverteye çıkarılan ve güverte üzerine Fransız rodası şeklinde yerleştirilen zincirler. Buna Salyaforalık zincir de denilir.

Fundo

Demirlemek için verilen komut

Futa

Çok ince enli, uzun, narin ve hafif filika. İki küreği tek kişi tarafından çekilenlere tek çifte, iki küreği birer kişi tarafından çekilenlere iki tek denir.

Gabar

Nehirlerde çalışan ve büyük gemileri yükleyip boşaltmakta kullanılan, hem kürek hem de yelkenle yürütülen tekne

Gabya

Ana direkler üzerinde bulunan direklere ve bu direkler üzerindeki serenlere denir.

Gabya Çubuğu / Direği

Ana direk üzerine sürülen çubuk. Gabya çubukları üzerinde bulundukları ana direklerin isimleri ile anılırlar.

Gabya Destamorası

Gabya çubuğu ile babafingo çubuğunu saran destamora.

Gabya İskotası

Gabya yelkenlerinin alt köşelerine takılan ve yelkeni geren selviçelerajansweb logo Ajansweb İnternet Hizmetleri projesidir © 2024