DENİZCİLİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

İç Kuşağı

Oturak tahtası başlarının üzerine oturmaları için filika ve botların alabandalarına bağlanmış olan ve baştan kıça kadar uzanan ensiz tahtalar.

İç Liman

Her türlü liman kolaylıklarının bulunduğu, hava tesirlerine karşı korunmalı denizden uzak liman.

İç Omurga

Bir ahşap teknede postaları omurgaya daha sıkı bağlamak için baştan kıça kadar uzanan ikinci bir omurga

İç Sular

Göller, suni göller, lagünler, baraj gölleri, bentler, legülatörler, kanallar, arklar, akarsular, mansaplar üretme ve yetiştirme yerleri.

İğne

Direklerin kıç tarafa bakan kısımları ile yarım serenlerin çatallarının üzerinde hareket ettiği ağaç çubuk.

İğnecik

Dümenin kıç bodoslamaya bağlanabilmesi için erkekli ve dişili çift menteşe.

İhtiyat Demir

Göz demirleri vasfında olan ve gemilerde gerektiğinde kullanılmak üzere bulunan yedek demir.

İktisadi Sürat

Armatörler için, bir ton yükün en ucuz taşınmasını sağlayacak olan sürat.

İlmek

Bir halatın çıması ile kendi bedeni üzerine kroz yaptıktan sonra bedenin doblin olarak bu krozun içerisinden geçirilmesi sonucu yapılan bağ.

İmbat

Yaz aylarında denizlerden karalara doğru esen mevsim rüzgarı.

İmdat İşareti

Tehlike anında gemi telsizleri ile verilen S.O.S., telsiz telefon ile verilen MAY-DAY işaretleri.

İmtiyazlı Parakete

Gemilerin süratini ölçmek için kıç taraflarından denize bırakılan parakete saati, parakete savlosu ve pervaneden ibaret olan alet.

İskaça/Iskaça

Direk ve cıvadraların alt başlarındaki topukların yerine oturması için açılmış olan yuva.

İskanca

Değiştirmek [nöbet, vardiya, kürek]

İskandil

Denizin derinliğini ölçmeye yarayan cihaz.ajansweb logo Ajansweb İnternet Hizmetleri projesidir © 2024