DENİZCİLİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Beden Bağı

Farklı burgatalardaki iki halatı birbirine bağlamak için yapılan bağ (Kamçı Bağı).

Bermuda Arma

Uzun bir direk üzerine yelken açmak için düşünülmüş arma tipi[Marconi arma] Bu tip armada yelken sereni yok ancak bumbası vardır.

Bez Manika

Gemilerde ambar veya makine dairesine hava vermeye yarayan bez baca

Bıyık

Büyük ve kontra baston ventolarını, bu bastonlardan açık bulundurmak için ana cıvadranın her iki tarafına destamoraya yakın olmak ve kemerelere paralel olarak bulunmak üzere konan serenlerdir. Bıyığın cıvadraya gelen tarafı çatallı olup, çatalbağı yapılmak suretiyle cıvadraya bağlanır.

Bindirme Kaplama (Basma Tiriz)

Armuz kaplamanın bir biri üzerine konularak yapılma şekli

Bindirmek

Bir geminin baş tarafından bir gemiye çatması veya karaya oturması

Bir Santim Batma Tonajı

Gemiyi paralel olarak bir santim batırmak veya bir santimetre yükseltmek için, konulması veya çıkarılması gereken ağırlık miktarı.

Birig/Birik

İki direkli ve kabasorta armalı yelken gemisi.

Birik

İki direkli tam serenli ve arması kabasorta donanımlı yelkenli tekne

Bita

Gemi veya yelkenli gemilerde halatların veya yelkenlerin iskotalarını volta etmek üzere güverte üzerine konulmuş küçük babalar. Genel olarak kurt ağızlarının gerisinde bulunur.

Bocalamak

Gemilerin fırtınalı ve denizli havalarda ilerlemeyip, yalpa yapmasını önlemek ve uygun bir zamanda aksi rotaya dönmek suretiyle denizleri kıçtan almak.

Boci

Yelkenli teknelerde pruvanın rüzgaraltına döndürülmesi ve rüzgarın kıçtan alınması için verilen komut.

Boci Alabanda Tramola

Teknenin pruvasını rüzgar altına çevirmek üzere verilen komut. İskotalar derhal fora edilir ve dümene basılarak dönüş yapılır.

Bocrum Bumbası

Bocrum yelkeninin açıldığı bumba.

Bocurum

Yelkenli teknelerde kıç bodoslama / kıç aynalık üzerinde bulunan direğe çekilen yelkenajansweb logo Ajansweb İnternet Hizmetleri projesidir © 2024