DENİZCİLİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Disbarko

Bazı limanlarda yükün gemiden boşaltılarak karaya çıkarılıncaya değin yapılan ek taşıma giderleri; geminin liman hizmetlerinden yararlanması nedeniyle ödenen bedel

Doblin

Bir halatın iki çıması arasındaki sarkık kısım

Doblin Almak/Vermek

Bir halatın iki çımasının gemide kalmak üzere bordadaki veya sahildeki bir babaya sarılması

Dok

Gemi yapılan veya onarılan üstü kapalı havuz/ticari eşya saklamak için rıhtımlarda yapılan büyük depolar/gemilerin yük boşaltmasında kullanılan rıhtımlarla çevrili havuz

Dokuz Oturak Oturmak

Bir geminin bir sığlığa veya kayalığa kızaklanmışcasına boylu boyunca oturması

Doldurmak

Yelkenleri rüzgarla şişirmek

Domuz Ayağı

Topların haznelerinden mermiyi çıkarmak için kullanılan uskurlu mengene

Donanım

Direklerin, serenlerin veya yelkenler üzerindeki halat, makara gibi aksamın tümü

Donanma

Devletlerin deniz alaka ve menfaatlerini korumak maksadıyla deniz savaşlarında kullanılmak üzere, değişik maksat ve hizmetlere uygun, askeri gemiler topluluğudur.

Donatan

Gemisini deniz ticaretinde kullanan gemi sahibi; kendisinin olmayan bir gemiyi kendi adına deniz ticaretinde bizzat veya bir kaptan aracılığıyla kullanan kimse, üçüncü kimselerle olan ilişkilerinde donatan sayılır.

Donatanın Sorumluluğu

Donatan, gemi adamlarından birinin görevini yaparken işlediği kusur sonucunda üçüncü kişilere verdiği zararlardan dolayı sorumludur

Donatım

Donatma

Donatma

Bir geminin denize çıkabilmesi için gerekli araçlar, gereçler ve belgelerle donatmak; donatanın yaptığı faaliyetlerin tümünün adı

Donatmak

Bir geminin tekne ve armasını kontrol ederek, eksiklikleri tamamlayıp hazır hale getirilmesi (filika donatmak, palanga donatmak manevra yerlerini donatmak gibi)

Donyağı

Hayvanların iç yağından çıkarılan bir yağ olup, el iskandilinde dip tabiatını tespit etmek maksadıyla kullanılır.ajansweb logo Ajansweb İnternet Hizmetleri projesidir © 2024