DENİZCİLİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Puntel

Tehlike sınırlarını belirtmek üzere küpeşteler hizasına ve diğer yerlere konulan dikmeler

Puntel Iskaçası

Puntellerin yerlerine oturmaları için güverteye konulan oyuk kısımlar.

Pupa

Bir teknenin kıç tarafından geri istikameti.

Pupada

Geminin kıç tarafının ilerisinde olan birşeyi belirtmek için kullanılan terim.

Pus

Hava içindeki su buharının, nem?in fazla olması sebebiyle görüş mesafesinin çok az olduğu hava durumu. Madeni halatların ölçü birimi. 1 pus: 2.54 cm.

Puslu

Havanın görüşe mani olacak derecede, sisli olması

Pusula

Rota istikametlerini gösteren, kerteriz alıp mevki konmasına, yön tayin edilmesine yarayan mıknatısı veya cayro ile çalışan seyir aletidir.

Pusula Dolabı

Pusulaların üzerine oturtulduğu ve üzerinde gerekli tashih çubuklarının bulunduğu sehpa. Pusula Sehpası da denir.

Pusula Ekseni (mihveri)

Pusula kartının merkezinin oturduğu ucu sivri bir iğnedir.

Pusula Gülü

Haritalara basılmış ve o bölgenin magnetik sapmasını ve hakiki kuzeye göre yıllık azalıp çoğalmasını gösteren dairevi şekil.

Pusula Hedefesi

Kerteriz almak için pusula tası üzerine oturtulan ve mıknatısi olmayan madenlerden yapılmış ve üzerinde aynası ve kerteriz levhası bulunan alet.

Pusula Kartı

Pusula ibrelerinin üzerine oturtulmuş, derece veya kerte taksimatı bulunan daire şeklinde bir karttır.

Pusula Suyu

İçinde %45 alkol ve %55 saf su bulunan karışım. Yeni pusulalarda karışım yerine Varsol denilen bir çeşit yağ kullanılır.

Pusula Tashihi

Pusuladaki arizi sapmaları asgari dereceye indirmek için pusula dolabı üzerinde bulunan mıknatıs çubukları ve küreler vasıtasıyla yapılan düzeltme. Bu düzeltme için sahillere tesis edilmiş özel konumlu direklerden yararlanılır.

Puta

Yerine koymak, donatmak (puta kürek).ajansweb logo Ajansweb İnternet Hizmetleri projesidir © 2024