DENİZCİLİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Orsasına Seyretmek

Seyir istikametinin rüzgarın estiği tarafa doğru olması.

Orsaya Kaçmak

Bir yelkenli teknenin devamlı olarak baş tutamayıp rüzgar üstüne kaçması.

Orta Su Trolü

Münhasıran göçmen balıkların istihsaline mahsus dibe temas etmeksizin suyun ortasından veya yüzüne yakın kısımdan çekilen trol ağları ve bunlarla yapılan su ürünleri istihsali.

Ortala

Dümen kullanarak dönmekte olan bir geminin istenen rotaya yaklaşması esnasında serdümene dümeni omurga istikametine alması için verilen komut

Oşinografi

Denizlerin fiziksel, kimyasal, jeolojik ve biyolojik özellikleriyle, bunlarla temasta olan toprak ve havanın jeolojik, fiziksel ve meteorolojik özellik ve birbirine olan etki kurallarını inceleyen bilim dalı

Oturak

Kürekle hareket eden teknelerde kürekçilerin oturarak kürek çektikleri alabandadan alabandaya uzanan tahtalar.

Oturak Pançalu

Oturakların alabandaya gelen taraflarını alabandaya bağlayan ağaç veya madenden yapılmış üç köşeli praçollar. (Köşebentler)

Oturmak

Bir geminin çektiği sudan az bir suya girmesi, karinası üzerine karaya binip hareketten sarkıt kalması

Öksüz Kemere

Ambar ağızları ve güverteler üzerine açılmış kaportalar dolayısıyla alabandadan alabandaya kadar uzamayan ve bir uçları ambar veya kaporta hizasında kesilen kemereler.

Öksüz Vardiya

Üç vardiya ile tutulan nöbetlerde bir vardiyaya hep aynı saatlerin gelmemesi için 16-18 ve 18-20 saatleri arasında tutulan ikişer saatlik nöbetler.

Ölüdeniz

Fırtınaların dinmesi ile denizin çatlaksız dalgalı hali. Rüzgar olmadığı halde fırtına sebebiyle oluşmuş bulunan dalgalar devam eder.

Padıl Kürek

Küçük deniz araçları ve can sallarında acil durumlarda kullanılan kısa ağaç kürekler

Pafta

Büyük haritaları oluşturan parçalardan her biri

Pala

Küreklerin denize giren enli ve yassı kısımları

Pala Çevirmek

Kürek çekilirken sudan çıkan küreklerin ikinci hamle için palalarını baş tarafa doğru götürürken palaların enli taraflarını su sathına paralel duruma getirmek için kürek topaçlarının el ile çevrilmesi.ajansweb logo Ajansweb İnternet Hizmetleri projesidir © 2024