DENİZCİLİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Yelkenel

Yelken biçen, tamir eden usta.

Yelkenli Tekne

Varolsa bile yürüten makinesinin kullanılmaması şartıyla, yelken ile seyreden tekne.

Yelpaze

Dümenin su içindeki en geniş kısmı.

Yetişen Tekne

Aynı kontra ve yönde giden ve öndekine yaklaşan tekne.

Yıldız

Kuzeyden esen rüzgar.

Yisa

Bir halatı hamle hamle çekmek; hep birlikte yapılan işlerde çalışanları gayrete getirmek için bağırılan sözcük.

Yisa Beraber

Hep beraber, topluca.

Yisa Kürek

Küreklerin topaçlarına basarak kürek palalarının yukarıya gelecek şekilde kaldırılması için verilen komut.

Yol Kesmek

Bir geminin hızının azaltılması.

Yol Vermek (Yolundan çıkmak)

Bir geminin hızının arttırılması veya çarpışma rotasında iken sancak veya iskeleye dönerek mevcut rotadan ayrılmak.

Yola Elverişli Gemi

Denize elverişli olan gemi. Teşkilatı, yükleme durumu, yakıtı, kumanyası, gemi adamlarının yeterliliği ve sayısı bakımlarından yapacağı yolculuğun tehlikelerine karşı koyabilmek için gerekli nitelikleri bünyesinde bulunduran gemi.

Yolcu Gemisi

Onikiden çok yolcu taşıyan ticaret gemisi.

Yolcu Motoru

Tam boyları 42 metreden az olan ve liman sefer bölgesi içinde veya merkez iskelesinden 25 milden uzaklaşmadan günübirlik yolcu taşıyan ticaret gemisi.

Yollu Gitmek

Bir geminin mümkün olduğu kadar süratle ilerlemesi durumu.

Yoma

5-8 burgatalık, 3 veya 4 kollu, sağa bükümlü olarak yapılmış kalın lif halat. Yomalar rıhtım ve şamandıralara bağlamada ve yedek halatı olarak kullanılır.ajansweb logo Ajansweb İnternet Hizmetleri projesidir © 2024