DENİZCİLİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Dayakçı

Tersanelerde gemileri dayaklamak işinde çalışan işçi

Delta

Nehirlerin denize döküldükleri yerde biriken ve birkaç ağızdan oluşan kum ve çamur yığınlarının oluşturduğu adacıklar

Demir

Gemi ve deniz araçlarını istenilen yerde sabit tutmak için halat veya bir zincire bağlı olarak denize bıraktıkları özel biçimde dökme demir veya çelikten yapılmış ağırlıklar.

Demir Almak

Demir üzerinde bulunan bir geminin demirini dipten çıkartıp gemiye alma işlemi

Demir Anelesi

Halat veya zincirin demire takılması için demir bedeninin üst tarafına açılmış olan delikten geçirilen yuvarlak halka veya harbili kilit.

Demir Atmak/

Bir gemiyi istenilen yerde durdurup yatmak maksadıyla demiri fundo edip zincirine yeteri kadar kaloma verme işlemi

Demir Bırakmak /Demiri Kesmek

Demirli bir geminin demirinin bir leşe veya herhangi bir yere takılması veya aniden seyre çıkılması zorunluluğu olduğu zamanlarda zincir kilitlerinden birinin fora edilip, zincirin markalanarak denize bırakılması

Demir Fundoya Hazır

Vira edilen bir demir yerine oturduktan ve bosaya vurulduktan sonra, demirin müteakip fundoya hazır olduğunu köprüüstüne bildirmek için söylenen terim.

Demir Göründü

Vira edilmekte olan demirin su içinde göründüğünü köprüüstüne bildiren terim.

Demir Irgatı

Demirleri fundo veya vira etmek için gemilerin başüstüne konulmuş yatay veya dikey olarak çalışan ırgat.

Demir Kestirmek

Herhangi bir dış etki ile gemi zincirinin herhangi bir yerindeki baklasının kesilerek demirin ve zincirin denize gitmesi.

Demir Loçası

Demir zincirinin içinden geçtiği, demirin oturduğu yer

Demir Memesi

Demir kolları ile bedeninin birleştiği en uç nokta.

Demir Nöbetçisi

Demirin denizdeki durumunu kontrol etmek ve başüstünün emniyetini sağlamak üzere başüstüne konulan silahlı nöbetçi

Demir Şamandırası

Demirin denizdeki yerini belli eden ve demir anelesine bağlı bir halat ucundaki şamandıra.ajansweb logo Ajansweb İnternet Hizmetleri projesidir © 2024