DENİZCİLİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Harita Kamarası

Seyir haritaları ile aletlerin bulunduğu dümen evine yakın mahal.

Harita Numarası

Haritaların tanınması için sağ alt ve sol üst köşelerine yazılan üç veya dört rakamlı numaralar. İlk iki rakam haritanın ait olduğu folyoyu, sonra gelen rakamlar haritanın folyo içindeki sırasını gösterir.

Harmanlamak

Bir gemi ve deniz aracının küçük bir dümen açısı kullanarak büyük bir devir dairesi çizmesi suretiyle seyretmesi.

Harp Ceridesi

Olayları günü gününe ve saati saatine yazmak için tutulan basılı evrak.

Harp Hastanesi

Savaşta yaralanan personelin tedavilerinin yapılması için gemi içinde hazırlanan uygun yer.

Harp İskelesi

Geminin esas iskeleleri indirilmeden gemiye girip-çıkmayı sağlayan ve bordadan sarkıtılan halattan veya metalden yapılmış basamaklı iskeleler.

Hasar Raporu

Çatma, oturma, denize yük atma, yangın ve diğer benzeri sebeplerle tekne ve yükte meydana gelen hasar ve ziyanın sebep ve sonuçları ile ilgili olarak gemi personeli ve diğer ilgililerce hazırlanan rapor.

Hava Yemek/Deniz Yemek

Denizde şiddetli fırtınaya tutulmak

Havuz

Gemilerin karinalarının temizlenmesi, boyanması ve onarılmasına ihtiyaç duyulduğunda içerilerine istenildiği zaman su alınan veya içerilerindeki suyu boşaltabilen etrafı duvarlı çekek yerleri; Gemilerin baş kasarası ile köprüüstü, köprüüstü ile kıç kasarası arasında kalan boşluk.

Havuzluk

Yelkenli veya kürekli bir teknede kıç tarafta topluca oturulacak yer.

Hayboci

Ayboci.

Hedef

Eğitim ve atışlarda kullanılan nişan noktası.

Hedef Çekmek

Bir hedefi yedeğe alarak istenilen yönde ilerlemek.

Hedef Gemisi

Hedef yerine kullanılan gemi.

Heya Mola

Denizcilerin ve balıkçıların yelken açarken veya kürek çekerken gayrete gelmek için söyledikleri söz.ajansweb logo Ajansweb İnternet Hizmetleri projesidir © 2024