DENİZCİLİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Tarak Gemisi

Limanları veya geçitleri derinleştirmek için kepçeli olarak yapılmış özel gemi.

Tarak Tutmak

Hisa veya mayna edilmekte veya askıda tutulmakta olan bir vasıtanın istenilen yönden farklı bir yöne dönmesini önlemek üzere vasıtaya halat bağlayıp çekmek veya bir yere volta etmek.

Taret

Top aksamının ve top personelinin içinde bulunduğu çelikten yapılmış döner kule.

Tava

Borda iskelelerinin altında ve üstünde durulacak yer [İskele tavası]

Tavlon Güverte

Çok güverteli gemilerin üsten itibaren aşağıya doğru beşinci güvertesi

Tayfa

Geminin güverte, makine ve kamara bölümlerinde çalışan gemi kaptanı, gemi zabiti, yardımcı zabitleri ve stajyerler dışında kalan gemiadamları

Tehlike Hattı(Kurtarma Kerterizi)

Gemileri seyir açısından tehlikeli mevkiden uzak tutmak için, belirli bir noktadan geçen tespit edilmiş bir kerteriz hattıdır. Gemiler bu hattın tehlikeli olan tarafından seyretmezler.

Tekne

Su üstünde kalarak seyreden ve deniz uçakları dahil, su üzerinde taşıma aracı olarak kullanılmakta olan veya kullanılmaya elverişli bulunan her türlü deniz aracı.

Tel Sapan

Yük kaldırmada kullanılan her iki çıması kasalı veya radansalı tel halat.

Tensip

Uygun görme.

Tente

Güverteyi yağmur ve güneşten korumak için güverte üzerine açılan branda veya başka bir malzemeden yapılmış örtü.

Tente Kemeresi

Tentelerin aşağı doğru sarkmasını önlemek için bir ucu tente gönderi üzerine diğer ucu alabandadaki tente punteli üzerindeki yuvasına oturan, omurgaya dik ağaç kütükler.

Tente Kulağı

Tenteleri gergin tutmak için tentelerin köşelerinde bulunan kamçılar.

Tente Lentiyesi

Filikalarla botların üzerlerine açılan tentelerin düzgün durması için tentelerin kenarlarına bağlanıp alabandaya alınan ince savlolar.

Tente Matafyonu

Tentelerin yakalarına açılmış bulunan radansalı delikler.ajansweb logo Ajansweb İnternet Hizmetleri projesidir © 2024