DENİZCİLİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Sancakla Selamlama

Seyir halinde veya demirli bulunan bir harp gemisinin, yakınından geçen bir ticaret gemisi tarafından kendi milli sancağının mezestre edilerek selamlanmasıdır. Harp gemisinin bordası istikametine gelen ticaret gemisi milli sancağının mezestre eder. Bunu gören harp gemisi de kendi milli sancağını mezestre ve bilahare toka ederek selama karşılık verir. Sonra ticaret gemisi de sancağını toka eder.

Sansabosa

Fırtınalı havalarda tek demirde yatılırken demirin taraması ihtimaline karşı olduğu yerde atılan ikinci demirin bosaya vurulmamış ve kaloma verilmemiş durumu

Sapan

Makaraların ve tornoların tablaları etrafındaki halat veya demir kuşaklar. Yük almakta veya vermekte kullanılan muhtelif uzunluklarda iki uçları radansalı tel veya lif halatlar.

Saravele

Yelkenin sarılması için verilen komut.

Savlo

Sancak çekmek için kullanılan 1,5 burgatalık ince halat

Savruntu

Sert rüzgarların dalgalar üzerine çarparak su zerrelerini duman halinde kaldırıp, savurması

Sefaini Harbiye

Harp maksatları için yapılmış her sınıf tekne

Sefaini Ticariye

Yolcu ve her cins malzeme taşıyan gemiler

Seğirdim

Bir cihazın veya topun herhangi bir kuvvet tesiri sonrasında eski haline alması sırasındaki hareketi

Selamlama

Donanma gemilerinin limanları ziyaretlerinde veya devlet ricalinin, Donanmayı ziyaret ve denetlemelerinde belli protokol kurallarına uygun olarak icra edilen selamlama şeklidir. (Top atışı, çımariva, boru ile düdükle vs.) Bu uygulama denizde karşılaşan gemiler arasında da, kıdem esası dikkate alınarak uygulanır.

Selviçe

Yelkenli bir gemi armasındaki hareketli halatlar.

Selviçe Boncuğu

Selviçelerin donatıldığı tek delikli boğatalar.

Sephiye

Bir cismin su üstünde durmasını sağlayan yüzdürücü kuvvettir.

Serdümen/Dümenci

Gemilerde veya teknelerde dümen tutan personel

Seren

Direkler üzerinde yelken açmak için ve işaret çekmek için yatay olarak bağlanmış gönder.ajansweb logo Ajansweb İnternet Hizmetleri projesidir © 2024