DENİZCİLİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Fener

Halat çımalarına yapılan cevizler bittikten sonra geriye kalan halat kollarına yapılan düğüm.

Fersah

Üç deniz miline eşit mesafe ölçüsü, 5556 metre.

Feyezan

Suyun taşması, suyun coşması

Fırdöndü

Zincirin gamba almaması için aralara konan bir eksene bağlı olarak bağımsız dönen iki yarım bakladan oluşan kilit

Fırdöndü Bastika (Tamburata)

Kurtağızlarında bulunan ve bir eksen etrafında dönen silindirik madeni echize

Filador

Çarmıhların gerilmesi için kullanılan sistem

Filasa

Liflerin bir tarafa bükülmesi ile halatı meydana getiren ana eleman.

Filender Çubuğu

Manyetik pusulaların hatalarını düzeltmekte kullanılan çubuk

Filika

Geminin içinde veya yedeğinde birlikte götürdüğü hizmet ve can kurtaran sandalları

Filika Bosaları

Filikaların mataforada askıda kaldıkları bosalar

Filika Matafora Ventoları

Filika mataforalarını istenilen vaziyette bulundurmak için matafora cundalarındaki mapalara donatılmış uzun halatlar.

Filika Mataforası

Filikaların sudan kaldırılarak gemiye alınması için kullanılan matafora.

Filo

Aynı tipteki filotillalardan oluşan deniz birliği.

Filo Etmek

Rüzgarı başa olarak yelkenleri boşaltmak.

Filotilla

Aynı tipteki harp gemilerinin tek bir taktik komuta altında, kullanılması maksadıyla oluşturulan deniz birliğiajansweb logo Ajansweb İnternet Hizmetleri projesidir © 2024