DENİZCİLİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Vizita

Resmi ziyaret;Gemi doktorunun hasta eratı muayenesi.

Voli Yeri

Deniz ve iç sularda su ürünleri istihsaline elverişli, sahile bitişik ve sınırları belli su sahaları.

Volta

Bir halatın babaya veya biteye bir kez dolaştırılıp, çımasının bedeni yönünde bulundurulması.

Volta Atmak/Etmek

Halatı bir yere birkaç kez dolayarak bağlamak.

Yağcı

Ticari gemilerde makine bölümünde çalışan, makinaların yağ durumuyla ilgili gemi adamı

Yaka

Yelkenlerin kenar ve köşelerine denir. Köşeler:Çördek köşesi: Üçgen (Markoni) yelkenlerde yelkenlerin basıldığı (hisa edildiği) mandarın bağlı olduğu üst köşe.Karula köşesi: Ana yelkende direk veya ıstralya dibindeki köşe. Iskota köşesi: Iskotanın bağlandığı (flok, cenova) veya yakın olduğu köşe.Yakalar:Orsa yakası: Rüzgarın girdiği (direk veya ıstralya) kenarı.Altabaşo yakası: Alt yaka, bumba veya güverteye yakın olan kenar.Güngörmez yakası: Rüzgarın çıktığı kenar

Yakada Tut

Yelkenli teknelerde rüzgarı orsada tutması için verilen komut

Yakamoz

Gece denizde balıkların , tek hücrelilerin veya küreklerin kımıldanışıyla oluşan parıltı.

Yalı Kütüğü

Kemereleri kemere astarı üzerine iyice bindirmek için kullanılan ve güverteden birazca yüksekçe olarak içten geminin etrafını kuşatan kuşaklar;Üst güverte kenarlarında suların akması için küpeşte boyunca yapılmış yarısı açık oluklar.

Yalı Kütüğü Astarı

Ağaç gemilerde yalı kütükleri üzerine alabandaya boydan boya vurulan kalın kaplamalar.

Yalpa

Dalgaların bordadan alınması ile teknenin sancaktan iskeleye, iskeleden sancağa sallanması

Yalpa Omurgası

Teknelerin yalpalamasını azaltmak için karina kısmına baştan kıça doğru uzanan omurga biçimindeki çıkıntı.

Yalpa Paleti

Gemiler seyir halinde iken yalpaya düştüklerinde üzerlerinde bulunan vasıtaların düşmemesi veya hasar olmaması maksadıyla vasıta mataforaları cundalarından matafora üzerindeki koç boynuzlarına volta edilmiş bosalara çapraz olarak ve vasıtaların üzerinden dolaştırılan bez veya halattan yapılmış kuşaklar.

Yan Mataforası

Bordalara dik olarak bulunan içeri ve dışarı albura edilebilen limanda denize indirilmiş vasıtaların bağlandığı üzerinde personelin inip çıkması için şeytan çarmıkları donatılmış matafora

Yan Yelkenler

Yarım serenler ve gizler üzerine açılan yelkenler ve floklar.ajansweb logo Ajansweb İnternet Hizmetleri projesidir © 2024