DENİZCİLİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Alabanda Astarı

Yalı kütüklerinden sonra yukarıya doğru konulan tek sıra kaplama.

Alabanda Etmek

Dümenin basılabildiği kadar bir tarafa basılması (Sancak alabanda, iskele alabanda)

Alabanda Kaplaması

Geminin iç kısmında iskarmozlar üzerine yapılan kaplama

Alabanda Yemek (Vermek)

Yapılan işin beğenilmemesi durumunda azar işitmek

Alabora

Altüst olma, teknenin ters çevrilmesi

Alaborina Seyretmek

Borinaları sonuna kadar lava edip yelkenleri rüzgarla doldurarak mümkün olduğu kadar rüzgara yakın seyretmek.

Alamana

Odun, kömür taşımakta veya balık avlamakta kullanılan büyük kayık

Alarga

Sahilde bulunmayan açıkta bekleyen. [Alargada bekle]

Alargaya Çıkmak

Bir geminin sahil ile ilişiğini kesip, sahilden uzaklaşması, açığa çıkıp yatması

Alay Sancağı

Resmi veya emredilen günlerde gemilerin direkleri ile baş ve kıç gönderler arasında istiralya üzerine donatılan işaret sancaklarının tümü. İşaret sancakları belli bir sırada toka edilir.Alay sancakları çekildiği zaman gemide mevcut direklerin şapkalarına Milli sancaklar da toka edilir. Alay sancakları milli sancaklarla birlikte sabah saat sekizde (Özel günlerde daha evvel) toka edilir ve akşamları arya sancak zamanında beraberce arya edilirler.

Alberaber

Hep birlikte kürek çekmek için verilen komut.

Albura (Albura Etmek)

Aksi yön veya duruma getirmek anlamında verilen komut. Bir filikanın kalastrasından kaldırılıp veya içeri vaziyette iken basılıp, dışarı çevrilmesi

Alesta

Hazır olmak, hazır olarak apikoda beklemek. Alesta tramola [Tramola etmeye hazır ol] Alesta ferro [Demir atılmaya hazır]

Alesta Ferro

Demirin fundoya hazırlanması için verilen komuttur. Bu komutun verilmesi ile ırgat kontrol edilir ve zincirin serbestçe akmasını sağlayacak her türlü önlem alınır, bosa pimleri serbest hale getirilir ve demirin ağırlığı yalnız bosa üzerine biner. Demirin fundoya hazır olduğu köprü üstüne ?Alesta Ferro Sancak / İskele? denilerek bildirilir.

Alesta Tramola

Yelkenle seyreden gemi ve deniz araçlarında tramola etmeye hazır olunması için verilen komut. Bu komuttan kısa bir süre sonra dümene basılır ve dönüş başlar. Bu arada hangi taraftan dönüş yapılacağını belirtmek için ?Alesta orsa alabanda tramola? veya ?Alesta boci alabanda tramola? şeklinde komut verilir.ajansweb logo Ajansweb İnternet Hizmetleri projesidir © 2024