DENİZCİLİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Mihver

Eksen; etrafında döndürülen şey

Mil [Deniz Mili]

Denizdeki uzunluk ölçüsü. (6080 feet = 1852 mt)

Mizana

Genel olarak gemilerin üçüncü direği ve bu direk üzerindeki armaların tümünü kapsayan terim.

Mizana Direği

3 direkli bir yelkenli gemide en kıçtaki direktir.

Morile

Herhangi bir sebeple gemi veya deniz aracının su kesimine yakın borda veya karinasında açılmış olan delikleri tıkamakta kullanılan koni şeklinde yontulmuş, üzeri yağlı üstübü ile sarılmış ağaç takoz.

Morile Etmek

Babaya birkaç kere volta edilmiş halatın boşaltılması için voltalarının teker teker işletilerek gevşetilmesi.

Morize

Yelkenlerin, camadana vurulacağı zaman gradin yakalarını camadan astarı hizasından serene bağlamak için kullanılan çelikli halatlar.

Morize Patası

Yelkenlerin camadan astarları hizasında ve gradin yakalarında gradin halatının kuruz kırılması ile meydana gelen aneleler. Bunlara Camadan Patası da denir.

Muhabere Borusu

Elektrikli muhabere sistemlerinin arıza yapması halinde köpüüstü ile önemli merkezler arasındaki muhabereyi temin etmek üzere gemi dahiline donatılmış pirinç veya bakırdan yapılmış borular.

Muharip

Savaşçı; savaşan

Mukannen

Gemilere verilen sarf malzemelerinin (yakıt,yağ vb.)makine veya cihazlarda her bir saatte ne kadarının sarf edilebileceğini belirten çizelgeler.

Mülaki

Kavuşan, buluşan, görüşen, varan, katılan

Mürnel

Kolları evvela sola, bilahare üç kol bir araya getirilerek sağa bükülmek suretiyle yapılan ince ipler.

Müsademe

Bir geminin seyir halinde iken diğer bir gemiye çarpması

Müsadere

Bir gemiye el koymakajansweb logo Ajansweb İnternet Hizmetleri projesidir © 2024