DENİZCİLİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Lumbuz

Gemideki pencerelere verilen isim.

Lumbuz Kapağı

Gemi içinden dışarıya ışık sızmasını önlemek maksadıyla lumbuzlar üstüne konulan kapaklar.

Lumbuz Kelebeği

Lumbuz kapaklarını iyice şıkıştırmak için kullanılan metal echize.

Lumbuz Manikası

Lumbuzlar açık iken içeriyi havalandırmak için lumbuzlardan dışarı konulan saçtan yapılmış oluklar.

Maça

Zincirleri bosaya vurarak emniyete almakta kullanılan özel kilit.

Maçuna

350-400 ton arasındaki ağırlıkları kaldırabilen ve bir ponton üzerine konulmuş dikmelerden ibaret bir çeşit vinç.

Mahfuz Liman

Bütün rüzgarlara kapalı olup emniyetli liman.

Makara

Ağır eşyaların kaldırılmasında kullanılan ve az bir kuvvet sarfıyla çok iş yapmayı sağlayan, iki tabla arasında dönen bir veya daha fazla dil bulunan mekaniki alet.

Makara Rule

Biri diğerinden büyük olmak üzere yekpare yapılmış iki tornodan ibaret makara.

Makara Sapanı

Makara tablasını kuşatan ve boğazları piyanbağı ile bağlanmış ve doblin tarafına kanca geçirilmiş olan sapan. Palanga Sapanı da denir.

Makara Tablası

Makara dilinin içinde döndüğü, makara sapanının geçtiği ağaç veya madenden yapılmış kısım.

Makara Yanağı

Makara dilinin dış yan yüzü.

Makine Dairesi

Geminin Ana ve Yardımcı makinelerinin bulunduğu bölüm.

Makine Jurnali

Gemi ana ve yardımcı makinelerine ait her türlü bilgilerin yazıldığı, makine ve yardımcıların çalışma saatleri ile bunlara ait arızaların nedenleri ve yapılan diğer her türlü işlerin kaydedildiği basılı defter.

Makine Mağazası

Gemi makinelerine ait bakım ve onarım malzemelerinin, bir kısım yedeklerinin ve gerekli aletlerinin bulunduğu yer.



ajansweb logo Ajansweb İnternet Hizmetleri projesidir © 2024