DENİZCİLİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Filotilla Komodoru

Bir filotillanın sevk ve idaresinden sorumlu taktik komutan.

Firar İskelesi

Bir kaza veya yangın sırasında personelin bir üst güverteye ulaşabilmesini sağlamak maksadıyla güverteler arasına konulan dik iskeleler

Firar Kaportası

Firar yolunun bir üst güverteye açıldığı kaporta

Firar Yolu

Bir tehlike anında makine veya kazan dairelerinde bulunan personelin güverteye çıkmaları için bu daireler ile güverte arasındaki silindir şeklindeki dik yol.

Firaşkon

Çok ağır malzemeleri kaldırmak için kullanılan üç dilli iki makaradan oluşan palanga.

Firengi

Güvertedeki suyun denize akıtılabilmesi için yalı kütükleri üzerinden bordaya açılan oluklu delikler

Firengi Çalparası

Gemilerin yalpaya düştüklerinde firengi deliklerinden içeriye su girmemesi için firengilerin denize açılan taraflarına konulan bir ucu menteşeli kapaklar.

Fistan

Güverteye dik olarak konulmuş direk, baca gibi aksamın güverteye giren kısımlarından içeriye su girmemesi için güverte ile temas eden yerlerinin etrafına çepeçevre konulmuş ve sızdırmazlığı temin edilmiş ağaç veya demirden yapılmış çerçeve.

Fitil

Tel halatların kolları arasına konan kendirden bükülmüş kınnap

Flama

Görünür muhaberede kullanılan üçgen şeklindeki sancaklar

Flandra

Flandralar, Türk bahriyesinde gemilerin komutanı subay olduğu zaman tek direkli gemilerde pruva direğine, çift direkli gemilerde grandi direğine çekilen kırmızı şaliden yapılmış ve uçkurluk tarafında ay yıldız bulunan alamettir.

Fleyşın

Geceleri ışıkla muhabere yapmak için direk şapkalarının veya serenlerin cundalarına konulan fener.

Flok

Baş tarafa çekilen üç köşe yelken

Fora Etmek

Bir yere volta edilmiş olan halatın çıkartılması

Foravele

Sarılı bulunan ve yağmurdan ıslanmış bulunan yelkenleri kurutmak maksadıyla açmak için verilen komutajansweb logo Ajansweb İnternet Hizmetleri projesidir © 2024