DENİZCİLİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

İşaret Savlosu

Sancak savlosu.

İşaret Sereni

İşaret sancaklarının çekilmesi için pruva direkleri üzerine yatay vaziyette konulan ve üzerinde yeteri kadar sancak savlosu donatılmış makaraları bulunan seren.

İşaretçi

Vardabandra görevi yapan erat.

İşkampavya

Personel taşımakta kullanılan motorlu büyük filika.

İzbarçina bükümlü

Sağa bükülmüş üç adet yoma bükümlü halatın hep birden sola bükülmesi ile yapılan dokuz kollu halat.

İzbarço Bağı

Direk ve armalar üzerinde çalışacak personeli oturtarak yukarı çekmek için yapılan bağ.

İzbiro

Çeşitli cisimleri çekmek ve kaldırmak için halattan yapılan sapanlar

Kabadalga

Dalga yüksekliği 5-9, dalga boyu 7-14 fit olan ve gemiyi rahatsız eden dalga.

Kabasorta

Biri sabit, diğeri hareketli iki adet tornodan ibaret palanga.

Kabasorta Arma

Serenleri direklere dik ve kemere istikametinde olan dört köşe yelkenli arma.

Kablo Gemisi

Denize kablo döşeme işini yapan gemi.

Kabotaj

Bir devletin, deniz ve hava yolu ticareti bakımından kendi vatandaşlarına, özellikle kendi bayrağını taşıyan gemilere tanıdığı ayrıcalık; bir ülkenin limanları arasında gemi işletme hakkı.

Kaburga

Bir geminin gövdesini meydana getiren postaların (Iskarmozların) tümü.

Kaçınma

Karşılaşılan tehlikeli bir durumdan kurtulmak için lüzum görülen manevraların yapılması.

Kaçır

Manevra veya herhangi bir işi yapmak için verilmiş olan halatı veya donatılmış olan palanganın üzerine binen yükü azaltmak için halatın yavaş yavaş, üzerine yük bindikçe bırakılması için verilen komut.ajansweb logo Ajansweb İnternet Hizmetleri projesidir © 2024