DENİZCİLİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Arya Kürek

Çekilmeyip, puta vaziyetinde tutulan küreklerin içeri alınıp, palaları başa bakmak ve alabandalara yakın bulunacak şekilde oturaklar üzerine konması için verilen komut

Arya Sancak

Gemilerin kıç gönderlerine veya gizlere çekilen sancağın akşamları güneşin batışı ile birlikte tören ile indirilmesi.

Arya Sancak Zamanı

Milli sancakların akşamları güneşin batışı ile indirilmesi, arya edilmesi zamanı. Arya sancak zamanından sonra demirleyen gemilerde demirin fundosu ile birlikte Milli sancak hiçbir tören yapılmadan arya edilir.

Arya Sofra

Yemek masalarının yemek zamanında yerlerinden alınarak yemek yemek üzere hazırlanması.

Askı İzbirosu

Çımalarından biri kasalı, diğeri cevizli veya her iki çıması da dikişli izbiro

Askı Mapası

Bir demiri kaldırmak için bedenine konmuş olan mapa

Askıya Almak

Batma tehlikesinde olan bir geminin emniyetli bir mevkiye kadar getirilmesi için gemi bordasına alıp, bağlamak; Geçici olarak durdurmak.

Aşağı Seyir

Akıntı yönüne doğru yapılan seyir.

Aşırma Kürek

Her oturakta bir kürekçinin oturması ve kürekçilerin çapraz oturmaları suretiyle küreklerin düzenlenmesi. Daha ziyade kiklerde bu şekilde kürek çekilir.

Aşırtma Praçera Yelken

Kavançalı seren yelkeni

Aşoz

Kaplama tahtaları için omurga ve bodoslamalara açılan oyuklar.

Avadanlık

Herhangi bir işin yapılmasında kullanılan yardımcı alet ve malzeme.

Avara (Avara Etmek)

Gemi, bot veya teknenin yanaşmış olduğu yerden ayrılması

Avarya

Gemiye veya yüke, kendi yıpranmalarından veya buz, sis gibi doğa kuvvetlerinden yahut kaptan veya tayfa gibi yükle ilgili kimselerin eylemlerinden veya savaş sırasında uluslar arası deniz ticareti hukukunun içerdiği özel kuralların mülkiyeti korunmamasından dolayı ortaya çıkan maddi hasarlar ile olağanüstü giderler

Avdet Etmek

Bir yere varmakajansweb logo Ajansweb İnternet Hizmetleri projesidir © 2024