DENİZCİLİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Çark

Gemilerin hareketlerini sağlayan makinalar

Çarkçı

Gemilerde makine kısmını yürüten kimse

Çarkçıbaşı

Harp gemilerinde makine bölümünün amiri

Çarmık

Direklerin her iki bordasına bağlanabilmesi için gerilmiş tel halatlar.

Çarmık Bükümlü

Bir fitil etrafında dört kolun sağa bükülmesiyle yapılan halat.

Çarter Mukavelesi

Taşıyanın navlun karşılığında deniz veya hava aracının tamamını veya bir kısmını yahut belli bir yerini taşıtana tahsis ederek eşyayı taşımayı taahhüt etmesi

Çatal Pin

Çelik veya bakırdan yapılmış birer uçları yumru diğer uçları yassı ve açık bir çeşit çivi

Çatana

Filika büyüklüğünde motorlu tekne

Çatma

İki veya daha fazla deniz aracının birbirleri ile çarpışması.

Çekek

Kayıkların karaya çekildiği yer veya gemilerin onarılmak üzere çekildiği karadaki bölüm

Çekek Yeri

Küçük deniz araçlarının karina bakımının yapılması için teknenin deniz içine indirilmiş kızak üzerine oturtularak sahile çekildiği hafif eğimli yer.

Çekme Ağ/ Çektirme Ağ

İki motor tarafından çekilerek, genellikle boğaz içinde uskumru avında kullanılan bir çeşit ağ

Çektiği Su

Bir geminin su kesiminden omurgasına kadar olan su derinliği. Bu derinlik başta, vasatta ve kıçta farklıdır.

Çene

Omurga ile baş bodoslamanın birleştiği köşe

Çıkarma

Belli bir yere asker gönderilmesi, indirilmesiajansweb logo Ajansweb İnternet Hizmetleri projesidir © 2024