DENİZCİLİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Porsun Çakısı

Gemici çakısı

Portolon

Bir limanın veya herhangi bir koyun büyük ölçekte yapılmış haritaları.

Portuç

Alet edevat veya boya vb. şeylerin saklanması için kullanılan dolap veya kamara gibi yerler.

Posta

Üzerine kaplama tahtalarının [veya saçların] bağlandığı ağaç veya maden eğriler [kaburga]

Posta Çantası

Seyir halinde iken iki gemi arasında evrak, mesaj alma/verme amacıyla kurulan donanım

Poyraz

Kuzey-doğudan esen rüzgar

Praçol

Kemereleri alabandalara bağlayan ve muhtelif şekillerde yapılan ağaç veya madeni levhalar.

Pruva

Bir teknenin ön tarafı ileri istikameti.

Pruva Direği

Birden çok direkli teknede baştan birinci direk

Pruva İstikameti

Herhangi bir anda gemi pruvasının bulunduğu istikamet.

Pruva Küreği

Filikalarda pruvacıların çektikleri kürekler. Bu kürekler filikadaki mevcut küreklerin en kısasıdır.

Pruva Siviryası

Filikalarda baştan ikinci oturakta kürek çeken kürekçilere denir.

Pruvacı

Filikalarda baştan birinci oturakta kürek çeken personel

Pruvada

Denizdeki bir cismin veya geminin veya karadaki belirli bir maddenin pruva veya pruvaya yakın bir yerde bulunması.

Pruvasından Esmek

Bir kimsenin diğer bir kimseyi yok yere tenkit etmesi ve hoşlanmadığı bir şeyi kızdırmak maksadıyla inadına yapması anlamında gemiciler arasında kullanılan bir tabirajansweb logo Ajansweb İnternet Hizmetleri projesidir © 2024