DENİZCİLİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Çıma

Halat, elincesi veya yomaların uç kısmı

Çıma ile Gitmek

Bir geminin liman içinde halatlar vasıtası ile yer değiştirmesi

Çımacı

Yolcu gemilerinde geminin iskeleye yanaşması esnasında sahile halat veren, geri alan gemiciler

Çıpo

Özellikle admiraltı demirinde bedenin üst kısmından anelesinin altında geçen kollara dik olarak bağlanmış hareketli veya sabit ağaç veya metal kollar.

Çifte Demir (Çiftelemek)

Bir limanda tek demirde yatılırken havanın sertleşmesi veya fırtına çıkması durumunda demirin taraması veya zincirin fazla deste olması ihtimaline karşı ikinci demirinde atılarak her iki demir kalomaları birleştirilerek geminin iki demir üzerine bindirilmesi

Çifte İzbarço Bağı

İzbarço bağının daha kuvvetli olmasını istediğimiz zaman veya halatın çıması elimizde olmadığı zaman yapılan bağ

Çimariva

Yelken gemilerinde personelin armaya çıkmaları için verilen komuta. Personelin bir merasim için belirli bir düzen içinde gemi güvertesi üzerinde mevki almalarına da Çimariva denir.

Çördek

Yan yelkenleri ve flokları yerlerine kaldıran halatlara denir. Mantilya?da denilir.

Çördek Yakası

Seren yakalarının geriye bakan kısımları, üç köşe yelkenlerdeki en üstteki pik yakası

Çörek

Halatın ucundaki düğüm

Çözmek

Yelken açmak

Çubuk

Ana direklerin üzerine konulan ekleme direkler

Çürük Su

Pervanelerin hareketinden oluşan ve dümen suyuna karışan akıntı

Dabılbatım

Gemilerin karinası yırtıldığında teknenin su almaması için postaların iç tarafına konulan ikinci kaplama.

Dablin

Uç uca getirilmiş iki saç levhayı birbirlerine bağlamak için ek olarak kullanılan parça levhalarajansweb logo Ajansweb İnternet Hizmetleri projesidir © 2024