DENİZCİLİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Meme

Demir kollarının demir bedenine birleştiği noktanın alt kısmı.

Mendirek

Limanları ve limanlar içindeki gemilerin denizlerden zarar görmemeleri için o limanda esen hakim rüzgarlara dik olarak yapılan yapılar.

Mendirek Başı

Bir ucu karada olan mendireğin deniz tarafındaki ucu.

Menhol

Bir bölmeden bir bölmeye geçebilmek için bölme perdeleri üzerine açılmış delikler.

Mercu

Rica olunan.

Meridyen

Yer kürenin kutuplarından geçen büyük daireler.

Met

Ayın ve güneşin çekim kuvvetlerinden dolayı su seviyesinin yükselmesi.

Meteoroloji Raporu

Hava durumunu bildiren rapor.

Mezarna

Güverte yıkandığı veya fırtınalı havalarda güverteyi denizler yaladığı zamanlarda içlerine su girmemesi için ambar ve kaporta ağızlarının etrafına çevrilmiş yüksek çerçeveler

Mezestre

Yarıya kadar indirmek.

Mezestre Etmek

Sancaklarla işaret flamalarını toka etmeyip, savlolarının yarısına kadar basılması

Mezevolta

Bir halatın çımasının bir seren veya kendi bedeni üzerine veya babaya bir volta alındıktan sonra çıma ve bedenin aksi taraflara çekilerek yapılan bağ.

Mezevoltalı Dülger Bağı

Seren veya kalasları deniz içinde veya karada sürüklemek için dülger bağı ile mezevolta?dan ibaret bağ.

Mezevoltalı Kazık Bağı

Kazık bağını kuvvetlendirmek için kazık bağı yapıldıktan sonra çımasının beden üzerinde bir veya iki mezevolta alınması suretiyle yapılan bağ.

Mezevoltalı Yoma Bağı

İki yomayı birbirine eklemek için halat çımalarının karşılıklı olarak bedenleri üzerine yapılan mezevoltalardan ibaret bağ.ajansweb logo Ajansweb İnternet Hizmetleri projesidir © 2024