DENİZCİLİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Bordalamak

Denizdeki bir geminin veya sahildeki bir mevkiin, seyretmekte olan bir geminin kemeresi veya 090-270 nispi istikametinde bulunmasıdır.

Borina

Dört köşe yelkenlerin gradin yakalarının iskota yakasına yakın yerlerinde bulunan borina patasına İzbarço kasa ile bağlanan halat.

Borina Patası

Kare yelkenlerin gradin yakalarındaki matafyonlara halattan yapılan kaz ayağı sapanlar.

Borina Yakası

Dört köşe yelkenlerin direğe bitişik olan yakası

Borinata

Trinket yelkeninin borinasına verilen isim.

Bosa / Bosa Tutmak/ Bosaya Vurmak

Demir zincirlerini tutmak için güverteye sabitlenmiş mapalara bağlı ve uçları maçalı zincirler.

Boş Almak

Gevşek bir halatı germek maksadıyla fazlasını çekmek

Boş Vermek

Halatı kaçırmak

Bot Kalastrası

Güverteye alınan deniz araçlarının üzerine oturmaları için karinasını kavrayacak şekilde yapılmış ve güverteye sağlamca tespit edilmiş kalın ağaç.

Bot Mataforası

Botların güverteye alınmaları için bot kaz ayaklarının anelesinden bağlanıp kaldırılmasında kullanılan ufak matafora.

Bot Pusulası

Filika gibi ufak deniz araçlarında kullanılan elle taşınabilir seyyar, küçük mıknatısı pusula. Bunlara filika pusulası da denir.

Boyna

Ufak teknelerde dümen kullanılmadığı veya dümenin arızalı olması durumunda dümen yerine kullanılan kürek

Boyunduruk Yeke

Dümeni istenilen yöne basmak için genellikle kiklerde kullanılan iki uçları bastikalı ve ortaları dümen başına geçmek üzere yuvalı bir çeşit yeke

Bölme

Gemilerde birbirinden perdelerle ayrılmış ve birinden diğerine su geçmeyecek şekilde yapılmış iç kısımların her biri.

Bölme Kaportası

Bir bölmeden diğerine geçmek için kullanılan ve aynı zamanda iki bölme arasında sızdırmazlığı sağlayan kapılar.ajansweb logo Ajansweb İnternet Hizmetleri projesidir © 2024