DENİZCİLİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Palamar

Gemilerin rıhtıma veya iskeleye bağlanmasında kullanılan 8 burgatadan daha kalın halatlar.

Palamar Şamandırası

Liman içinde fazla saha işgal etmemeleri için gemilerin baştan ve kıçtan palamar vermek suretiyle bağladıkları şamandıralar.

Palanga

Bir halat ve en az iki makaradan oluşan kaldırma mekanizması

Palaserte

Ana direklerle çarmıklar arasındaki açıyı büyültmek ve küpeşteleri serbest bırakmak için direkler hizasında bordalardan dışarıya doğru uzatılmış ve bordalara sağlamca bağlanmış ağaç kütükler.

Palasırtı

Kürek palalarının ensiz olan tarafı, keskin kenarları

Palavra Güverte

Eskiden harp gemilerinde topların bulunduğu güverte

Panyol Tahtası

Gemi ambarlarında bulunan dökme hububatın denizli havalarda kaymasını önlemek maksadıyla ambarlara konulan tahtalar. Yeni hububat nakliye gemilerinde panyol tahtası yerine sabit sac levhalar kullanılmaktadır.

Paraketa(Paragat)

Suyun içinde asılı veya dibe uzanmış, serili olarak duracak şekilde düzenlenmiş, bir beden üzerinde çok sayıda kösteğe bağlı iğne taşıyan balık avcılığı aracı.

Parakete

Bir geminin süratini ve deniz içinde katettiği mesafeyi deniz mili cinsinden ölçen elektrikî ve mekanikî alet.

Parakete Hesabı

Son tespit edilen mevkiden geminin seyrettiği rota ve sürat dikkate alınarak geminin mevkinin bulunması usulü. Akıntı dikkate alınmaz.

Parakete Savlosu

Bir çıması pervaneye diğer çıması parakete saatinin gerisinde bulunan mapaya takılmak suretiyle kullanılan özel surette dokunmuş halat.

Parampet

Sabahları, sarılan brandaların konduğu gemi içinde veya dışındaki dolaplar.

Pas

Demir ve çelik saçların oksitlenmesi sonucunda meydana gelen kırmızı, kahverengi madde. Pasın önüne geçmek için mümkün olduğu kadar demir ile atmosferin temasını kesmek gerekir.

Pasaparola

Bir emrin gemi içinde veya filo dahilinde ihtiyaç duyulan gemilere çeşitli vasıtalar ile tebliğ edilmesi. Bu husus silistre çalmak ve sonrasında yüksekce seslenmek, megafonla bağırmak, simafor ile işaret vermek yolu ile yapılır.

Pasaparolacı

Pasaparola hizmetinde kullanılan erata denir. Kısaca pasaparola da denir.ajansweb logo Ajansweb İnternet Hizmetleri projesidir © 2024