DENİZCİLİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Tonoz Demiri

Gemileri belirli bir istikamette tutmak için gemilerin kıç taraflarından bir tele bağlı olarak attıkları demir. Tonoz demirleri göz demirlerinin üçte biri ağırlığındadır.

Top Dirisası

Bir topun sağa veya sola döndürülmesi.

Top Kundağı

Topun beşiğini kürsüye bağlayan tertibat.

Top Palangası

Ağır işlerde kullanılan iki dilli iki makaradan yapılmış palanga.

Topaç

Filika küreklerinin filikadan içeride kalan ve tutulan kısımları

Topuk

Dik vaziyette duran direk çubukların güverteye bakan alt tarafları. Kanca gönderlerinin kancasız olan alt tarafları

Topuk Atlamak

Seyir halindeki bir geminin bir sığlıktan omurgasının sığlığa sürtünerek geçmesi

Topuz

Resmi günlerde alay sancakları ile beraber veya alay sancağı çekilmeksizin yalnız olarak direk şapkalarına çekilen milli bayrak.Topuz Bayrağı mezestre edilmez.

Tornaçark

Uzun müddet makine/cihazlar çalıştırılmadığı zamanlarda makine /cihazların aksamının tutmaması ve alışması ve olabilecek arızaların tespiti maksadıyla makine ve cihazların çalıştırılması işlemi.

Tornistan

Gemi veya teknelerin makinelerini çalıştırarak geriye doğru gitmeleri

Torno

Bir dilli makara

Tramola

Yelken seyrinde rüzgar üstüne çıkarak kontra değiştirmek.

Trandil

Ege/Akdeniz balıkçı/süngerci yelkenli teknesi.

Transatlantik

Okyanuslar ötesi, okyanuslar arası

Transit Gemi

Yabancı bir limandan başka bir yabancı limana gitmek üzere ülke karasularından(durmaksızın veya dursa bile yük/yolcu indirmeden) geçen gemi.ajansweb logo Ajansweb İnternet Hizmetleri projesidir © 2024