DENİZCİLİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Faça Etmek

Seren yelkenlerin bir taraftan prasya olduğu halde kapatılması

Façuna

Halatların fazla sürtünme ve temasa maruz kalan kısımlarının mürnel veya gırcala sarılarak korunması

Façuna Tokmağı

Façunalık halatların, halat üzerine sıkıca sarılmalarını temine yarayan bir tarafı oyuk tokmak.

Façunalık

Halatları façuna etmekte kullanılan gırcıla, mürnel veya tel gibi ince halatlar.

Falaka

İki matafora cundaları arasında bulunup can halatlarının bağlandığı tel halat.

Falez

Kıyılardaki dik ve yüksek yar, uçurum

Fan

Genellikle gemi içinde hava sirkilasyonunu sağlayan sistem

Fanya

Balık ağlarının bir taraftan vuracak balığın girebilmesi maksadıyla kalın iplikten seyrek olarak örülmüş kısmı

Faril

Balık ağlarının alt ve üst kenarlarında bulunan ve keçi kılından yapılan ipler

Farş

Sintineler üzerine konulan ensiz tahtalar. Ticaret gemilerinde dabılbatımlar üzerine konulan kalın kalaslara da Farş denir.

Farş Tahtaları

Ağaç bir teknenin sintine üzerindeki aralıklı tahtaları

Felek

Ufak deniz araçları ile filika ve kiklerin sahile çekilmesi için omurgaları altına konulan yuvarlak kütükler.

Fem

Top namlularının ön taraflarındaki ağızları

Fem Kapağı (Başlığı)

Yağmurlu ve serpintili havalarda namluya su girmemesi ve rutubetten korumak maksadıyla fem üstüne konulan meşinden yapılmış kapak

Fener

Gemiden bir yere verilmiş olan halatların ırgat üzerinden boşunu almak veya fora edilmiş bir halatı gemiye almak için halatın gemide kalan kısmının sarıldığı alt ve üst tarafları şişkince silindir şeklindeki echizeajansweb logo Ajansweb İnternet Hizmetleri projesidir © 2024