DENİZCİLİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Lava İskota

Yelkenle yapılan seyirlerde teknenin daha fazla orsalaması için rüzgaraltı iskotasının çekilmesi için verilen komut.

Lavra

Kandilisaların donatılmaları için çubukların üzerlerine açılan dilli bastika.

Lavra Deliği

Bir teknenin içindeki suyu, askıya alıp boşaltmak için açılmış delik.

Lavra Etmek

Ana armaların doldurulmaları, yelkenlerin rüzgarla dolmaları için boşunun alınması.

Lentiye

Bir dikme vasıtasıyla kaldırılmakta veya indirilmekte olan bir cismin sallanıp herhangi bir yere çarpmaması için birkaç yerine bağlanıp elle kontrol edilen halatlar.

Leş

Sığ suda batmış olan bir geminin enkazı veya su üzerinde yüzen parçaları.

Levend

Osmanlı donanmasında deniz askerleri; Levendler, Tımar ve Zeamet,Tayfalar ve forsalardan oluşuyordu. Levendler, forsaların ve tayfaların düzenini sağlamaktan ve isyan etmelerini önlemekten sorumlu idiler.

Lif

Nebati halatın yapıldığı malzemenin en ince parçası.

Lif Halat

Hindistan cevizi elyafından üç veya dört kollu olarak yapılan halat.

Liftinuskur

Çarmık ve istiralya gibi donanımları germek için dişli bir kovan içine geçirilmiş viralı çubukların sağa ve sola çevrilmesi ile donanımları geren alet.

Liga

Üç deniz mili, 5560 metre veya bir fersah boyundaki uzunluk

Liga

Yelkenleri camadana vurmak için camadana vur manasındaki terim.

Liga Camadan

Yelkeni küçült, camadana vur demektir.

Liman

Gemilerin yük ve yolcu alıp vermelerine elverişli tesis ve kolaylıkları bulunan tabii ve suni olarak rüzgar ve deniz tesirlerinden korunmuş sahil tesisi.

Liman Başkanı

Liman mevzuatı çerçevesinde bütün liman hareketlerini yürüten görevli.ajansweb logo Ajansweb İnternet Hizmetleri projesidir © 2024