DENİZCİLİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Gabya Yelkeni

Gabya serenleri üzerine açılan dört köşe yelken

Gabya Yelkeni

Ana yelkenlerin üzerindeki yelkenlerdir. İki gabya serenli olanlardan üsttekine gabya, alttakine abaşo gabya yelkeni denir.

Gabyar

Yelken gemilerinde yelken, seren, arma ve bunlara ait her türlü işleri yapan personele verilen yelken devri terimi.

Gaga

Demirin iki ucundaki tırnakların en uç kısmı

Gamba Almak

Halatın veya zincirin kendi etrafında dönmesi veya burulması

Gambalı

Bir halat veya zincirin dolaşık durumu.

Gam/Gamba

Halat veya zincirlerin hatalı toplanması nedeniyle meydana gelen dolaşıklık ve burulma.

Gangava

Akdenizde sünger avlayan kayıkların kıç taraflarından dışarı sürülmüş sarkık torbalar.

Gargabaşo

Yan yelkenlerinin iskota yakasını kaldıran istinga.

Gargari

Yan yelkenleri arya edip toplayan selviçe. İndirip kaldırdığı yelkenin adı ile birlikte söylenir.

Gemi

Tahsis edildiği gayeye uygun olarak kullanılan, denizde hareket imkanına sahip bulunan ve pek küçük olmayan her türlü tekne.

Gemi Acentası

Deniz nakliyatı içinde acentalık yapan; gemiye yük ve eşya bulan ve bundan gelir sağlayan kimse.

Gemi Adamı

Geminin kaptanını, zabitlerini, yardımcı zabitlerini, stajerlerini, tayfalarını ve yardımcı hizmet personelini ifade eder.

Gemi Adı

Gemiye verilen isim; sicile kayıtlı bulunan her geminin bir adının bulunması ve bu adın geminin bordalarının her iki yanına ve kıçına silinmez ve okunaklı biçimde yazılması gerekir.

Gemi İndirmek

Karaya çekilmiş veya inşa edilmiş bir gemiyi suya indirmek.ajansweb logo Ajansweb İnternet Hizmetleri projesidir © 2024