DENİZCİLİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Salya Etmek

Bir şeyi bir taraftan bir tarafa aşırarak çekmek.

Salya Fora

Zinciri ırgata vurmak veya ırgattan kurtarmak için zincirlikten yeteri kadar zincir çıkarmak.

Salyafora Halatı

Salya forada kullanılan birer çımalarına kanca bağlanmış halatlar.

Salyafora Kancası

Salya forada kullanılan birer uçları kancalı diğer uçları halkalı kancalar.

Samura

Gemi safrası.

Sancak

Teknenin pruva-pupa hattının sağ yarısı, sağ tarafı.

Sancak Alabanda

Dümenin sancak tarafa azami olarak basılması için verilen emir.

Sancak Bağı

Sancakları ve işaret flamalarını savlolarına bağlamakta kullanılan bir nevi bağ

Sancak Baş Omuzluk

Pruvadan itibaren sancak tarafa doğru 45 derece istikameti.

Sancak Dolabı

İşaret sancaklarının muhafaza edilmeleri için köprüüstünün veya işaret köprüsünün sancak ve iskele alabandalarına konulan yirmi sekiz gözlü saçtan veya ağaçtan yapılmış dolap.

Sancak Gemisi

En yüksek makamın forsunu taşıyan gemi

Sancak Gönderi

Kıç tarafa güverteden sancağı toka etmek için dikilmiş gönder.

Sancak Kıçomuzluk

Pruvadan itibaren sancak tarafa doğru 135 derece istikameti.

Sancak Savlosu

Sancakları ve işaret flamalarını direklere veya serenlere çekmekte kullanılan 1,5 burgata kalınlığına kadar olan ince halatlar

Sancak Tarafı

Geminin baş tarafına dönüldüğünde omurga hattından sağ tarafta kalan kısmıajansweb logo Ajansweb İnternet Hizmetleri projesidir © 2024