DENİZCİLİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Karamusal

Çifti demirde yatan gemilerin muhtelif yönlere saldıkları durumda zincirlerinin karışmaması için kullandıkları bir fırdöndüye bağlı dört parça zincirden ibaret bir donanım.

Karamusala Vurmak

Çifti demirde yatan gemilerin her iki zincir gominalarının bir loçadan içeri alınıp karamusala bağlandıktan sonra aynı loçadan dışarı akıtılması işlemi.

Karantina Sancağı

Sağlık kontrolü yapılmamış olan gemilerin sağlık kontrollerinin yapılması için çektikleri sarı renkli sancak. Bu sancak tokada olduğu sürece gemi, sahil ile temas kuramaz.

Karasuyu

Bir devletin, kıyılarından itibaren hakimiyeti altında bulunan ve uzunluğu bir kanunla tespit edilmiş olan ve kıyıları boyunca uzayan su şeridi.

Karavele

Herhangi bir şeyin veya durumun içinden çıkılamaz bir hal almasını belirten terim;Karışıklık;Kimin ne yaptığı belirsiz ortam.

Karavele Kaplama

İçi kutrani dışı armuz kaplama olan bir kaplama şekli.

Karaya Bindirmek

Derin suda bulunan bir teknenin batmasını önlemek maksadıyla sahile doğru seyrederek baş tarafından omurgasının deniz dibine oturması.

Karayel

Kuzey-batıdan esen rüzgar.

Karina

Bir teknenin su altında kalan ıslak dış kısmı.

Karina Etmek

Gemi veya ufak teknelerin karinalarını temizlemek için gemi içindeki ağırlıkların bir tarafa alınarak karinanın su üstüne çıkarılması.

Karşıla

Seyir halinde belirli bir rotaya dönülmekte iken istenilen açıdan fazla dönülmesini önlemek maksadıyla dümenin aksi istikamete basılarak dönüşün durdurulması için serdümene verilen komut.

Karula

Karula yakasını direğe veya direğe yakın uygun bir yere bağlamak üzere hazırlanmış kamçılar.

Karula Yakası

Bir yan yelkenin direğe yakın alt köşesi.

Kasa

Halatların çımalarını kendi bedenlerine örerek, açılmayacak şekilde dikişle emniyete alınan halka biçimi.

Kasara

Gemilerin baş ve kıç taraflarında üst güverteden yukarı kalan yarım güverteler.



ajansweb logo Ajansweb İnternet Hizmetleri projesidir © 2024