DENİZCİLİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Koç Boynuzu

Baş ve kıç omuzluklar ile mataforaların üzerinde bulunan ve halat volta etmek için kullanılan boynuz şeklinde iki kulaklı madeni eçhize.

Kol

Flasaların bir tarafa bükülmesi sonucu halatta elde edilen ikinci halat elemanları.

Kolona

Ağırlık kaldırmak veya çarmıkları doldurmak için ana direk veya gabya çubuğuna geçirilen ve bir çıması radansalı kamçı.

Kolona

Gemilerin sahile verdikleri palamarları bağlamak veya kasalarını geçirmek için sahil ve rıhtımlara konulan ağaç, demir veya taştan yapılmış babalar.

Kolona Halinde

Yelken gemilerinde seren ve yelkenlerin indirilmesi suretiyle teknenin yalnız direkleri ile bırakılmış hali.

Koltuk

Bir teknenin aborda olduğu yere sıkılması için baş ve kıç omuzluklardan verdiği halat.

Koltuk Halatı

Gemilerin baş ve kıç taraflarından sahile verdikleri halatlar. Kısa olarak koltuk denilir.

Komodor

Bir filotillayı sevk ve idare eden.

Komuta

Emri altında bulunan birlikleri yönetme yetkisi

Konşimento (Konişmento)

Donatan namına kaptan veya donatanın diğer temsilcileri tarafından yükletene verilen ve malın teslim alındığını (yüklendiğini) ve varma limanında teslim edileceğini gösteren,kıymetli evrak niteliğinde, tek taraflı bir senet.

Kontra Mizana Direği

Mizana direğinin gerisindeki direk.

Kontra Omurga

Ana omurganın aşınmaması için altına konan şerit halindeki parça.

Kontrata Grandi Direği

Altı direkli yelken gemilerinde pruvadan itibaren üçüncü, yedi direkli yelken gemilerinde dördüncü direk.

Kontrata Güverte

Vasattaki kasaraların üstünde veya aynı seviyede demir kemerelerden oluşan ve üzerlerine can kurtaran filikaları veya motorları konulan döşemesiz yerler. Ariyet, Rüşvet Güverte de denir.

Konvoy

Harp zamanında düşmanın, suüstü, denizaltı ve hava hücumlarına karşı harp gemileri tarafından korunan gemiler topluluğu.ajansweb logo Ajansweb İnternet Hizmetleri projesidir © 2024