DENİZCİLİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Sualtı Tüfeği

Sualtında balık avında kullanılan lastik veya metal yaylı, gaz veya hava basınçlı tüfekler.

Suga Etmek

Vira edip sıkıştırmak. (Suga kastanyola, suga cıvata vb).

Sugari Etmek

Irgat fenerine vurulmuş olan halatın ihtiyaç halinde gevşetilerek akıtılması. Bu terim yerine kaçır terimi de kullanılır.

Suhattı

Teknenin gövdesinde, ıslak yüzeyle kuru yüzeyi arasındaki çizgi.

Suyu Suyuna Demirlemek

Bir geminin çektiği su derinliğinden biraz fazla derinliğe kadar gelip demirlemesi

Sübye

Hafif işlerde kullanılan ve yalnız herhangi bir ağırlığın aksi tarafa çekilmesine yarayan bir donanım

Sübye Armalı

Direklerinde seren yelkenleri olmayıp sadece yan yelkenleri bulunan tekneler.

Sülyen

Yeni konulan, veya raspa edilerek temizlenmiş olan çelik veya demir saçlar üzerine koruyucu olarak sürülen genellikle kırmızı renkteki astar boya

Sürme İskele

Birbiri üzerine aborda olmuş gemiler arasında gidip gelmeyi sağlamak üzere uzatılan enli tahtalardan yapılmış iskele

Sürme Omurga

Salma omurga da denilebilir. [Ana omurga bedenine açılan bir yarıktan aşağı yukarı hareket ettirilebilen tahta veya madeni levha şeklindeki omurga olup yelkenli teknelerde yelkenle seyir anında devrilmemek veya rüzgar altına düşmemek için kullanılır]

Sürüklenmek

Herhangi bir sebep dolayısıyla hareket edemeyen teknelerin rüzgar ve akıntıya tabi olarak mevki değiştirmesi.

Şaft

Gemi makinelerindeki krankın çevrimsel hareketini pervaneye ileten çelikten yapılmış silindir şeklindeki çubuk.

Şaft Bodoslaması

Üzerinde şaft kovanı bulunan bodoslama.

Şaft Göbeği

Pervane şaftının çıkması için bodoslama üzerine açılan delik

Şaft Kovanı

Şaftın dönmesi ile bodoslamanın aşınmaması için şaft göbeğine geçirilen kovan.ajansweb logo Ajansweb İnternet Hizmetleri projesidir © 2024