DENİZCİLİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Nakkaş

Gemilerin boya işleri ile görevli olan ve boyaların bulunduğu nakkaşhanenin sorumlusu.

Nakkaşhane

Gemide kullanılan boya, vernik, fırça gibi malzemelerin depolandığı yer

Navlun

Bir yerden bir yere taşınmak üzere bir sözleşme (Navlun Sözleşmesi) ile gemiye alınan eşyaların tümü.

Naylon Halat

Lif halatlara nazaran daha elverişli olan sentetik halat.

Net Hacim

Geminin gros hacim veya tonilatosundan o geminin yürümesine ve yürütenlerin ihtiyacına ayrılan yerlere ait hacimlerin çıkarılmasından sonra kalan hacim.

Net Tonilato

2,83 m3 lük bir hacim birimidir.

Neta

Muntazam, düzgün, tertipli veya emniyetli anlamına gelir.

Neta Batarya

Gemi personelinin bulundukları yatma ve iş yerlerini temizlemeleri, buralarını düzene sokmaları.

Neta Etmek

Dağınık ve düzensiz bir yeri tertip ve düzene sokmak.

Nevcet

Erat yatak brandalarına bağladıkları ince ipler veya hamak sarılan el inceleri.

Nispi Kerteriz

Kara veya denizdeki bir maddenin, geminin pruvasına nazaran olan istikameti. Bu maddeden geçen kerteriz hattı ile geminin omurga hattı arasındaki açıdır.

Nişangah

Nişan hattını, nişan noktasını doğru tatbik edebilmek, iyi nişan alarak mermiyi hedefe isabet ettirebilmek için kullanılan top üzerindeki tertibat

Ocaklık Demiri

Bir tarafında iki demir bulunan demirlerden, kıça doğru olan ve göz demirinin gerisinde bulunan ve göz demiriyle aynı özellikte olan yedek demir.

Olta Bağı

Bir daha çözülmesine gerek duyulmayan halatların birbirine bağlanması için yapılan bağ.

Oluk

Halatların dil üzerine rahatça oturması için dil üzerine açılan yarım yuvarlak oyuk.ajansweb logo Ajansweb İnternet Hizmetleri projesidir © 2024