DENİZCİLİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Makine Telgrafı

Köprüüstünden verilen sürat kademeleri ile ileri veya tornistan yolları makine dairesine iletmek üzere köprüüstü ile makine dairesi arasında irtibatlı elektriki veya mekaniki olarak çalışan alet.

Malabosa

Serenlere sarılı olan gabya yelkenlerinin açılarak ıskotalarının alınması için verilen komut.

Mancana

Gemilerde içlerine içme suyu konulan büyük yassı fıçılar

Manda Gözü

Baş ve kıç bodoslama üzerinde bulunan büyük halat loçaları

Mandar

Yelkenlerin hisa edilmesi (basılması) için kullanılan çelik tel veya halat

Manevra

Bir geminin emredilen mevkiyi alması için yapmış olduğu hareket

Manevra Levhası

Nispi hareket problemlerinin çözümlenmesini kolaylaştırmak için kullanılan basılı kağıt.

Manevradan Aciz Gemi

Seyir halindeyken herhangi bir nedenle seyir kabiliyetini kaybetmiş ve manevra yapamayacak durumda bulunan gemi.

Manga

Gemi personelinin oturduğu, yemek yediği ve yattığı güverte altı bölmeleri.

Manifesto

Çeşitli varış yerleri için gemiye yüklenen malların cins ve miktarını gösteren belge.Manifestolar yükleme limanlarında acenteler tarafından konşimentolara göre tanzim edilir.

Manifold

İçinden, yakıt ve su borularının geçtiği ve bunlara ait valfların bulunduğu sandık.

Manika

Gemilerin iç kısımlarındaki kötü havayı çekip, yerine temiz hava vermek üzere üst güvertelere veya lumbuzlara konulan rüzgarın estiği tarafa döndürülebilecek şekilde hareket edebilen ağızları geniş saç borular

Manila Halatı

Yabani muz ağacı elyafından yapılan bir halat. Çekme gücü diğer bitkisel halatlara göre daha yüksektir.

Manişka

Biri iki, diğeri üç dilli iki makaradan yapılmış olan ve ağır eşyaları kaldırmada kullanılan palangalar.

Manivela

Ağır cisimlerin bir tarafını kaldırmak için kullanılan ağaç veya demirden yapılmış kısa çubuklar.ajansweb logo Ajansweb İnternet Hizmetleri projesidir © 2024