DENİZCİLİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Yoma Bağı

Aynı kalınlıkta olmayan iki halatı birbirine bağlayan bağ.

Yoma Bükümü

Halat kolları bükümünün tersine bükülmesi ile yapılan üç kollu halat.

Yufka Su

Sığ su.

Yumru

Sandal veya gemi bordalarına yapılan koruyucu ağaç çıkıntılar.

Yük

Bir geminin taşımak için aldığı mal.

Yük Gemisi

Yük taşıyan ve taşıyacağı yolcu sayısı onikiyi (dahil) geçmeyen ticaret gemisi.

Yük Kaportası

Yüklerin bordalardan alınıp çıkarılması için gemilerin bordalarında ve su kesimlerinin yukarısında açılmış kaportalar.

Yükleme

Ticari yüklerin yükleme planına uygun olarak gemi ambarlarına alınması.

Yükleme Limanı

Geminin taşıyacağı yükleri aldığı/alacağı liman.

Yüklemek

Gemiye yük almak.

Yükleyici

Gemiye yük veren.

Yüklü Su Hattı

Geminin alabileceği azami yükün değerini belirleyen ve geminin bordasında, markalanmış olan hattır. S??.WL olarak gösterilmiştir.

Yükselmek

Bir yelken gemisinin yaptığı orsasına seyirlerde rüzgaraltına düşmeyip istenilen tarafa doğru seyretmesi.

Yüzdürmek

Batmış veya karaya oturmuş bir gemiyi yüzer duruma getirmek.

Yüzer Havuz

Gemilerin karina ve sintine bakımları ile diğer onarımlarının yapılabilmesi için gemilerin içine girdikleri ve bölmelerine su alarak dalan sonra suyu tahliye ederek su üzerine çıkabilen saçtan yapılmış yapı.ajansweb logo Ajansweb İnternet Hizmetleri projesidir © 2024