DENİZCİLİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Mansaplar

Akarsuların göl veya denizlere açıldığı bölgelerde akarsuyun etkisi altında kalan su ürünleri istihsaline elverişli sahalar

Mantilya

Serenleri direk ve çubuklara asmak ve serenleri güverteye paralel tutmak için seren cundalarından direğe alınan halatlar. Bulundukları direk ve çubukların isimleri ile anılırlar.

Manyat

Alamanadan küçük üç çiftte balıkçı kayıkları. Iğrıp gibi sahilden iki ucundan çekilen ağlara da denir.

Mapa

Sabit halka.

Marina

Yat limanı; yatların her türlü ihtiyaçlarının giderilebildiği liman

Marmara Etmek

Gemi dahilinde birikmiş olan suların tahliye edilmesi.

Marsipet

Serenlerin cundalarından alınarak hamaylısına donatılan ve yelkenlerin sarılmaları sırasında gabyerlerin ayaklarını bastıkları halatlar. Basadora da denilir.

Marsipet Cevizi

Marsipet ayaklarının kaymaması için marsipetler üzerine ve marsipet ayaklarının marsipete bağlandığı noktanın tarafına yapılan ceviz. Bu ceviz vardakavalara ve can halatlarına da yapılır.

Martin Demiri

Çipo ve kolları aynı düzeyde ve kolları da beden etrafında dönebilen bir sistemdeki demirdir.

Mastalya

Tahta leğen.

Mastori

Gemilerin en geniş yeri.

Mastori Postası

Bir teknedeki en geniş posta.

Matafora

Teknelerde veya sahilde filika veya botların asılabilmesi için uçlarında palanga bulunan aygıt.

Matafyon

Yelken ve tentelerin delik açıldığında yırtılmaması için delik etrafının takviye edildiği yassı metal halka.

Mavna

Gemilere veya yakın yerlere yük taşıyan büyük tekneajansweb logo Ajansweb İnternet Hizmetleri projesidir © 2024