DENİZCİLİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Omurga

Bir teknenin postalarının üzerine oturtulup bağlandığı ve baştan kıça kadar devam ettiği ağaç/madeni parçalardır. Genellikle küçük teknelerde yekpare olur.

Omurga Aşozu

Kaplama tahtalarının omurgaya girmesi için omurga üzerinde açılmış olan girintiler.

Omurga Hattı

Gemi ve deniz araçlarının baş ve kıç bodoslamalarını birleştiren ve omurga ile aynı düzlem üzerinde bulunan hat

Omuzluk

Borda kaplamalarının baş ve kıç bodoslamalara doğru eğimlenmeye başladığı yer ile bodoslamalar arasında kalan kısım.

Omuzluk (Baş, Kıç)

Teknenin baş ve kıç tarafında sancak ve iskele tarafında 45 derecelik nisbi açı içindeki bölüm veya yön.

Omuzluk Rüzgarı

Kıç omuzluklardan esen rüzgar.

Orkoz

Akıntının aksi yönünden esen rüzgar etkisiyle akıntı istikametinin aksine doğru giden yüzey akıntıları. Girintili ve çıkıntılı sahillerde bir çıkıntıya çarparak akıntının aksi yönüne doğru akan akıntı.

Orsa

Yelkenleri mümkün olduğunca rüzgar yönüne yaklaştırarak seyretmek. (Orsasına seyir) (Dar/sıkı orsa)

Orsa Alabanda Eğlenmek

Rüzgarı bordaya alarak, yelkenleri birbirinin aksine alıp tekneyi yolundan alıkoyup vakit geçirmektir.

Orsa Alabanda Tramola

Teknenin başını rüzgara alıp bir kuntradan diğer kuntraya geçmek, rüzgarı bir taraftan diğer tarafa geçirmek.

Orsa Halinde

Bir teknenin mümkün olduğu kadar rüzgarın estiği yöne yakın seyredişi.

Orsa Pupa Çemberi

Bumbanın cundasına yakın ve iki tarafında da mapa bulunan madeni çember.

Orsa Pupa Palangaları

Yan yelkenlerin bumbalarını istenilen istikamette tutmak üzere bir ucu orsa pupa çemberindeki mapaya, diğer ucu küpeştedeki bir yere bağlanan iki adet palanga.

Orsa Yakası

Dört köşe yelkenlerin rüzgar üstünde kalan, üç köşe yelkenlerin istiralya tarafında kalan yakaları.

Orsada Kazanmak

Bir teknenin orsa seyrinde rüzgar altına az düşerek, istediği tarafa gidişte rüzgar şiddet farklarından faydalanarak açı kazanması.ajansweb logo Ajansweb İnternet Hizmetleri projesidir © 2024