DENİZCİLİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Saat Açısı

Bir mevkiden veya bir gök cisminden geçen meridyen ile Greenwich meridyeni arasında kalan ve batıya doğru ölçülen açıdır.

Saat Dairesi

Gök kutuplarından ve gök cisminden geçen büyük daire. Saat dairesi gök cismi ile beraber hareket eder.

Sabit Arma

Gemi üzerinde devamlı olarak sabit durumda bulunan direk, çarmık, giz, seren vb. gibi donanım.

Sabit Havuz

Gemilerin alt kısımlarının bakımlarının yapılması için tersanelerde karanın oyularak yapıldığı havuz.

Sabit Praçilera Yelkeni

Kandilisası serenin dörtte birine bağlanan ve tramolalarda karulası aşırılmayan, karulası direk dibine bağlanan yelken.

Saçule

Ağaçtan yapılmış dökmeci kalıplar

Safra

Geminin denize elverişli bir durumda bulunması için zorunlu koşullardan biri olan su çekimi ve dengeyi sağlamak amacıyla gemiye alınan ve gerektiğinde yüksüz olarak da yolculuk edebilmesine olanak sağlayan su, kum veya taş gibi fazla ağırlıklar.

Safra Sarnıcı

Safra suyunun alındığı sintinelerdeki sarnıçlar.

Sağa Devirli Pervane

Kıç taraftan bakıldığı zaman sancak tarafa doğru devreden pervane. Tek pervaneli gemilerde pervaneler daima sancak tarafa doğru döner. Çift pervaneli gemilerdeyse sancak taraftaki pervaneler sağa devirli, iskele taraftaki pervaneler ise sola devirlidir.

Sağanak (Civarina)

Rüzgarın bölümler halinde şiddetli esmesi.

Sağlam Rüzgar

Herhangi bir yönden devamlı surette esen rüzgar.

Sağlık Listesi

Gemi kaptanına liman otoriteleri tarafından verilen ve bulunduğu liman ile seyir istikametlerinde uğrayacakları limanların sağlık durumlarını gösteren liste. Buna Sağlık Patentası da denilir.

Sahil İşaretleri

Sahillere yakın seyreden gemilerin mevki tayin etmeleri için sahillerde bulunan Tepe, Cami, Kule, Harabe vb. gibi alametler.

Sahil Şeridi

Kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak en az 100 metre genişliğindeki alan.

Sakal

Gemilerin karinalarında meydana gelen yosunlar.ajansweb logo Ajansweb İnternet Hizmetleri projesidir © 2023