DENİZCİLİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Reis

Yelken gemicileri arasında birinci kaptan

Rıhtım

Gemilerin yük ve yolcu alıp vermeleri için sahile paralel ve bitişik olarak yapılan tesislerdir. Rıhtımlarda palamarların bağlanması için babalar, yüklerin alınıp verilmeleri için vinçler ve diğer yardımcı vasıtalar bulunur.

Rigavo

Makaranın bülbülüne bağlanan halatın çıması.

Rigavo Mapası

Rigavonun bağlanması için makaranın alt tarafında bulunan mapa. Bülbülde denilir.

Roda

Kullanılmamış, açılmamış halat sargıları.

Roket

Denizde işaret için kullanılan havai fişek.

Role

Gemide olması muhtemel değişik durumlara veya tehlikelere zamanında ve yerinde müdahale etmek maksadıyla personele verilen değişik görevler.

Role Cetveli

Gemide bulunan personelin adlarını ve değişik durumlarda alacakları görevleri gösteren liste.

Role Kartı

Her personelin yanında taşıdığı ve role cetvelinde yazılı görevlerin gösterildiği kart.

Role Talimi/Eğitimi

Rolede belirtilen görevleri pekiştirmek maksadıyla suni durumlar yaratılarak yapılan eğitim.

Ro-Ro Yük Gemisi

Yükü bir rampa üzerinden tekerlekli araçlarla yüklenip boşaltılacak şekilde inşa edilmiş ticaret gemisi.

Rota

Geminin üzerinde gittiği yön.

Rota Vermek

Gemiyi belli bir yöne çevirmek veya geminin takip edeceği yolu tespit edip, tavsiye etmek.

Rotasyon

Değişim; görev yapanların belli bir süreyle yer veya görev değiştirmeleri.

Ruba Etmek

Serenleri prasya pupaya ve rüzgarı başa alarak gemiyi geriletmek.ajansweb logo Ajansweb İnternet Hizmetleri projesidir © 2024