DENİZCİLİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Deniz Hava Kuvveti

Deniz Kuvvetlerinin harekatını destekleyen ve Deniz Kuvvetleri ile birlikte harekat yapan hava gücü

Deniz Haydutluğu

Bir geminin tayfa ve yolcuları tarafından açık denizde yapılan ve belli bir ulusa karşı yönetilmeyerek, bütün uluslar arası ticareti, yasanın yasakladığı zor kuvvet ve şiddet hareketlerine dayanarak tehlikelere sokan eylem

Deniz Hırsızlığı

Korsanlık; denizlerde dolaşan gemilere silahla saldırarak soyma işi

Deniz Hukuku

Deniz yolu ile ticaretin doğurduğu bütün ilişkileri düzenleyen kurallar; yalnız deniz ticaret hukukunun doğurduğu özel hukuk ilişkilerini düzenleyen kurallar ise, deniz ticaret hukukunu oluşturur.

Deniz İşaretleri

Denizde trafiği düzenli kılmak ve emniyeti sağlamak amacıyla kabul edilen ve konulan uluslar arası işaretler

Deniz Jeofiziği

Arzın denizler üzerinde magnetik, gravimetrik ve sismik özelliklerini ve arzın denizler altında kalan bölgesindeki yapıyı inceleyen, bunların askeri, akademik ve ekonomik kıymetlendirmesini yapan bilim dalı

Deniz Kurdu

Denizlerde uzun müddet gezmiş, dolaşmış denizin her türlü zorluğunu görmüş, geçirmiş tecrübeli gemici

Deniz Mili

Yer küresi üzerindeki bir büyük dairenin bir dakikalık yayının boyu olup bir deniz mili 2000 yarda veya 1852 metredir.

Deniz Tertibi Bağlamak/Almak

Fırtınalı ve denizli havalarda gemi içinde ve güvertede bulunan araç ve gereçlerle diğer malzemelerin yalpalar sebebiyle yerlerinden oynamamaları için bunların halatlar vasıtasıyla bağlanması.

Deniz Uçağı

Su üstünde manevra yapmak üzere inşa edilmiş her türlü hava aracını kapsar.

Denizaltı Ana Gemisi

Açık denizlerdeki denizaltılara lojistik destek sağlayan su üstü gemisi

Denizaltıcı

Denizaltı personeline verilen ad

Denizci

Denizle ilgili işlerle uğraşan/denizciliği meslek edinmiş/deniz sporları ile uğraşan/ deniz ve gemi işlerinde uzman kişi/ticaret gemilerinde çalışan kimse.

Denizcilik

Denizcilerin yaptığı iş.

Denizcilik Simsarı

Gemilerin limana girip çıkmaları için yasaca yerine getirilmesi gerekli çeşitli işlemleri yapmak amacıyla çalışan gerçek veya tüzel kişiajansweb logo Ajansweb İnternet Hizmetleri projesidir © 2024